EESTI METSA ABIKS

ANNA ALLKIRI LINDUDE JA LOOMADE ABIKS: https://petitsioon.ee/metsarahu

2. aprillil saatsid Keskkonnaministeeriumile kevadsuvise raierahu kehtestamiseks pöördumise kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), Eesti Loomakaitse Selts (ELS) ja loomade eestkoste organisatsioon Loomus. Vahepeal on pöördumisega ühinenud juhtivaid linnukaitseeksperte koondav Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ), samuti Eesti Metsloomaühing, Eestimaa Loomakaitse Liit, Climate Save Estonia, Lohusalu Poolsaare Loodusselts, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, USA teaduspõhiste poliitlahenduste mõttekoda Partnership for Policy Integrity (PFPI) ja Leedu metsakaitseühendus Gyvas Miškas. 15. aprillil Keskkonnaministeeriumiga peetud kohtumine tulemust ei andnud, seepärast kavatsevad rahvaühendused jätkata ühiskonna teavitamist ja säästvama keskkonnapoliitika nõudmist, kuni riik rahvale järele annab ja looduskaitseseadust täitma hakkab.

16. aprillil algatati rahvapetitsioon metsaelanike sigimis- ja pesitsusaegse rahu kaitseks: https://petitsioon.ee/metsarahu

NB! Kel võimalik, palume pöördumisele allkiri anda ID-kaardiga, kuna see lisab allkirjale usaldusväärsust. Kellel tõesti digiallkirja võimalust ei ole, nende jaoks on lisatud e-posti teel tuvastamise variant.

Kevadsuviste raiete käigus hukkuvad linnupojad, lõhutakse pesi, hävitatakse mune ja häiritakse järglasi kasvatavaid loomi. Ka tekitavad sellised raied vastuolu seadustes, sest looduskaitseseaduse (LKS § 55: isendi surmamine, kahjustamine või häirimine) kohaselt on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ja nende tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Lindude tahtlikku häirimist eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal keelab ka Euroopa Liidu loodusliku linnustiku kaitse direktiiv, kui selline häirimine on ELi direktiivi eesmärkide seisukohalt oluline. Kuna Eesti metsalinnukuse arvukus on langustrendis, siis on linnustiku lisakaitsemeetmete vajadus igati õigustatud.

Metsaseaduse § 40 lõige 10: vastutava ministri määrusega võib piirata loomastiku kaitseks sigimisperioodil raieid mitme rindega puistus ja segapuistus 15. aprillist 15. juunini.

Metsaelanikele sobiks, kui raierahu kestaks vähemalt 20. augustini, kuna paljud linnu- ja loomaliigid tegelevad poegade hooldamisega suve lõpuni ‒ selleks on vaja aga seadusemuudatust.

Loe lisaks: