EESTI METSA ABIKS

20.09.2017: KANDIDAADI TEAVITAMISE KAMPAANIA

 

EMA alustas täna hommikul valijaaktiivsusele üles kutsuvat kampaaniat „Teavita kandidaati“, et kutsuda valijaid üles kohalike omavalituste valimiste eel küsima oma piirkonna kandidaatidelt, millised on nende seisukohad jätkusuutliku elukeskkonna osas ja mida nad kavatsevad valituks saades ette võtta looduse kaitseks.

See aitab ka teistel piirkonna valijatel otsustada, kelle poolt kohalike omavalituste valimistel hääl anda.

Paljud meie ühenduse liikmetest on noored lapsevanemad, kes tahavad ümbritsevat elukeskkonda hoida, et ka meie lastel siin hea elada oleks. Puhas vesi, õhk ja maa on kõige väärtuslikum pärand järeltulevale põlvele. Seepärast eelistavad kodanikuühenduse liikmed kohalikus looduskasutuses säästvaid rakendusi, mis kasutaksid ümbritsevat keskkonda hoidlikult ja käiksid kaasas muutuva maailma trendidega.

Kodanikuühenduse sotsiaalvõrgustikes levitataval kampaanialehel soovitatakse kolmesammulise küsitlemisprogrammi käigus (1) kirjutada sümpaatsematele kohalikele kandidaatidele ja uurida, milline on nende nägemus kohalikust keskkonnapoliitikast, (2) anda võimalikele kandidaatidele teada, milliseid arenguid oma koduvallas või -linnas näha soovitakse ning lõpuks (3) valida kandidaat, kelle küsitlemise järel selgus ühine nägemus kodukoha arengust.

Valimiskandidaatide teavitamiskampaania käigus kavatseb ka ühendus ise esitada omapoolsed küsimused kümne valimispiirkonna kandidaatidele ja avaldada need järgneva nädala jooksul oma kampaanialehel. Valijapiirkondi puudutavad küsimused esitatakse Tallinna, Harku, Viimsi, Jõelähtme, Kuusalu, Vormsi, Põlva, Räpina ja Tartu peamistele kandidaatidele ning küsitleda kandidaate nii linnalooduse kui asula rohevõrgustiku teemadel, tselluloositehase rajamise küsimuses, suhtumises intensiivsesse metsanduspoliitikasse ja teiste jätkusuutlikku elukeskkonda käsitlevate teemade osas.