Kunstikonkursile “Metsa väärtus” laekus üle 200 töö koolinoortelt üle Eesti!

Kunstikonkursi eesmärgiks oli innustada koolinoori mõtlema Eesti metsade seisukorra üle ja oma ideid kunstivahenditega väljendama. Aktiivsest osavõtust võib järeldada, et koolinoortele ja õpetajatele lähevad metsaküsimused korda. Väärtustati teemasse süvenemist ning isikupärast, loovat ja põhjendatud ideed ning selle avaldumist kõrgetasemelises kunstilises teostuses.

Pea kõik noorte tööd väljendasid muret metsa ja selle elanike pärast. Eriti muretseti liigse raiumise ning loomade elu üle, kriitikat leidis ka metsa reostamine. Metsa väärtusena nähti loomade elupaiku, marju ja seeni, hapniku tootmist, ilu ja metsa lõhna. Žürii leidis, et noored näevad lõhet inimtegevuse ja loodusliku tasakaalu vahel. Tööd olid siirad, paljud olid lahenduseks valinud loosungliku probleemi dramatiseeringu, kujutades ideed läbi vastanduse.

 

 

Loe lisaks:

One comment

  1. Pingback: Koolinoorte metsateemaline kunstinäitus Elva Kultuurikeskuses – Elva Elu

Comments are closed.