LAGERAIED AJALUKKU

LAGERAIED AJALUKKU

ALLKIRJASTA

Riigimets on meie kõigi mets. Igale Eesti elanikule “kuulub” riigi metsast 0,9 hektarit metsamaad. Ometi pole rahval lastud kaasa rääkida küsimustes, kuidas meie metsi peaks kasutama ja raiuma.

Viimastel aastatel on Eestis metsade raie üha suurenenud. 2007. aastaga võrreldes on raiemahud tõusnud 4,5 miljonilt tihumeetrilt 11 miljoni tihumeetrini 2017. aastal. Kunagi varem pole nii palju metsa lageraiutud. Kui 2007 raiuti lageraiega ligi 3,5 miljonit tihumeetrit puitu, siis 2017. aastal ligi 9 miljonit tihumeetrit. Kokku väljastas keskkonnaamet möödunud aastal lageraielube 55 000 hektarile. RMK raius lageraiega aga 10 736 hektarit, küündides peaaegu Karula rahvuspargi suuruse alani.

AITA EMA-l LAGERAIED AJALUKKU SAATA: kolme väikese sammuga saad anda oma panuse metsade parema kaitse saavutamiseks!
1) Trüki petitsiooni allkirjaleht ja petitsioonipunktide selgitused iseseisvalt välja
2) Alusta oma kodupiirkonnas lageraiete teemalist teavitustööd ja allkirjade kogumiset
3) Saada täidetud allkirjaleht või -lehed MTÜ Eesti Metsa Abiks peakontorisse aadressil Tallinn 11619 / Põllu 41 hiljemalt 14. aprilliks, et lisada need Riigikogule üle antavale petitsioonile lageraiete ulatuslikuks piiramiseks riigimetsas ja meie metsaväärtuste parema kaitse tagamiseks.

Laadi alla:
LAGERAIE VASTASE PETITSIOONI ALLKIRJAKOGUMISLEHT
PETITSIOONIPUNKTIDE SELGITUSED


Vaata lisaks – EMA kampaaniavideod!

Loe lisaks: