EESTI METSA ABIKS

EMA vabatahtlikud koordinaatorid tegelevad meediatöö korraldamise, kampaaniate juhtimise, loodushariduslike ürituste ja matkade läbi viimise, keskkonnaressursse puudutavate arengukavade koostamisprotsessides osalemise, metsa- või loodusmurega üksi jäänud inimeste nõustamise ja teiste jooksvalt esile kerkivate ülesannete lahendamisega.

Kokkuvõtlikult tegeletakse kodanikualgatuslikus korras keskkonnapoliitika teostamisega Eesti riigi jätkusuutlikuma ja tasakaalustatuma arengu nimel.

MATI SEPP

metsanduse- ja looduskaitse ekspert
mati@eestimetsaabiks.ee
+372 539 36 991

HELENA EENOK

finants, kommunikatsioon
helena@eestimetsaabiks.ee
+372 569 87 256

RAUL STEINBERG

kommunikatsioon, veebilehe arendaja
raul@eestimetsaabiks.ee
+372 562 99 179

LINDA-MARI VÄLI

kommunikatsiooni ja koostöö spetsialist
lindamari@eestimetsaabiks.ee

+372 562 88 472

MARTIN LUIGA

rahvusvahelise koostöö spetsialist
martin@emaliikumine.ee
+372 567 11 615

EMA visiooni leiad siit

EMA tegevust saad toetada siin

OSALE Eesti metsa abiks!