13.10.2018: KODANIKUÜHENDUSED TUTVUSTAVAD HIIDLASTELE METSAPROBLEEME

Käesoleval nädalavahetusel (13.-14.10) toimub kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) ja mittetulundusühingu Hiiu Tuul ühine üritus, et tutvustada hiidlastele Eesti metsanduse põhiprobleeme. Ühtlasi on üritus osa lageraievastasest kampaaniast, millega taotletakse lageraiete olulist piiramist riigimetsades (www.lageraie.ee). Lisaks kogutakse infot läänesaartel toimuva raietegevuse kohta.

Metsanädalavahetus algab laupäeval kell 13.00 Kärdla kinosaalis ettekannete ja debatiga, kuhu on kutse saanud ka kohalikud poliitikud. EMA koordinaator Linda-Mari Väli tutvustab Eesti metsanduse lähiajalugu ajakirjaniku pilgu läbi. Kodanikuühenduse metsamajandus- ja jahindusprogrammi koordinaator Mati Sepp räägib aga Eesti jahindusest ja sellega seotud problemaatikast nagu salaküttimine ja jahiturismiäri.

Kodanikuaktivistide sõnavõttude järel astuvad üles hiidlased Elen ja Andres Kurik, et jagada oma valusat kogemust kodukohas toimunud raietest.

Laupäev lõppeb metsadebatiga, mille keskmeks on küsimus sellest, mida tähendavad laialdased lageraied pikemas perspektiivis Hiiumaa maastikule ja kui tõenäoline on laialehiste metsade taastumine, kui suur osa seemnepuid on hävinud. Osalemiskutse on saadetud ka kohalikele poliitikutele, esinejate lõplik nimekiri hüütakse aga välja enne üritust.

Tubasele infoüritusele tasakaaluks toimub pühapäeval linnaümbruse riigimetsades loodusmatk, et tutvuda nii sealsete metsadega kui ka metsades toime pandud raietega. Matk algab kell 12.00 kogunemisega Kärdla autobaasi lõkkekohas linna piiril ning oodatud on kõik loodusest ja metsamajandusest huvitatud inimesed.

Läänesaarte looduskeskkonna ohustatust kinnitavad ka rahvusvahelised uuringud, kuna hiljuti teadusajakirjas Biological Conservation avaldatud teadusartikkel kinnitab, et Lääne-Eesti laialehisete segametsade olukord kuulub Euroopa Liidu olulisemate looduskaitseliste puudujääkide hulka. Debatile on kutse saanud ka kohalikud poliitikud ning lõplik osalejate nimistu avaldatakse laupäeval.

Metsanädalavahetus Hiiumaal 13.-14.10.18:

  • 13.10 algusega kell 13.00 metsadebatt Kärdla kinosaalis (Rookopli 18): metsateemaliste ettekannetega esinevad EMA koordinaatorid Linda-Mari Väli ja Mati Sepp, hiidlased Elen ja Andres Kurik ja teised
  • 14.10 algusega kell 12.00 metsamatk Kärdla ümbruse riigimetsades: kogunetakse Kärdla autobaasi lõkkekohas Kärdla piiril — pöörata Kõrgessaare maanteele paigaldatud viida juurest paremale

Loe ja vaata lisaks:

Share

Teised uudised