23.01.2019: GRETA THUNBERGI ÜRO KÕNE ILMUS EESTI KEELES


Keskkonnakriiside vastu tegutseva võrgustiku We Don’t Have Time Mediumi kanalis ilmus eestikeelne tõlge 16-aastase kliimaaktivisti Greta Thunbergi ÜRO peasekretärile suunatud kõnest. Thunberg on algatanud kampaania “Koolistreik kliima eest”, mille raames puudus läinud nädalal koolist enam kui 60 000 õpilast. Kõne eestikeelse tõlke ja toimetuse viisid ellu EMA koordinaatorid. Hetkel on kõne avaldatud seitsmeteistkümnes keeles ning hulk tõlkeid ootab veel avaldamist.

Noored streikijad põhjendavad tundidest puudumist sellega, et pole mõtet omandada teadmisi tuleviku jaoks, mida juhitakse sellisel rajal, et noorte jaoks ei pruugi mingit normaalset tulevikku ollagi. Tihtipeale toimuvad streigid ka vanemate ning kooli juhtkonna toetusel.

Tänaseks on koolilaste streikimine jõudnud kõigile mandritele peale Antarktika, kus pole ka koole. Mõned lapsed streigivad igapäevaselt ning juba 15. veebruaril korraldatakse Suurbritannias järjekordne suur koolistreik.

Metsakaitsega on kliimateema üks-üheselt seotud ka sellepärast, et metsad ja kliima mõjutavad teineteist vastastikuselt ning terved metsad on kliimamuutustes püsima jäämiseks eksistentsiaalselt olulised. Ühest küljest soodustab ülemäärane metsaraie ja eriti puidu kasutamine tselluloosi- ja energeetikatööstuses kliimamuutusi, teisest küljest ohustavad kliimamuutused metsi läbi tuleohu, tuulemurdude ja kahjuriründe ohu suurendamise kaudu.

Lisaks sellele on terved metsad olulised liigirikkuse hoidjad. Tartu Ülikooli teadlane Aveliina Helm on korduvalt rõhutanud, et massilise liikide väljasuremise ja kliima kiire soojenemisega tuleb tegeleda käsikäes. Helmi sõnul on need on osa ühest ja samast kriisist ning kui inimene tahab selles kriisis ellu jääma, tuleb neid käsitleda võrdselt olulise ja teineteisega seotuna.

Eile osales EMA ka Eesti vabaühenduste koolitusel “Kas kliimamuutus on minu organisatsiooni asi?”, tunnustades ürituse eesmärki tegeleda kliima-alase koostöö edendamisele Eesti vabaühenduste vahel.

Kliimakoostöö jätkub ka rahvusvahelisel tasandil ning EMA on lubanud aidata WDHT võrgustikku ka edaspidiste tõlgete ning info levitamisega.

Loe üleilmalist tuntust kogunud 16-aastase kliimaaktivisti Greta Thurnbergi kõnet We Dont Have Time võrgustiku kodulehelt: https://medium.com/greta-thunberg-translations-of-her-own-words/greta-thunbergi-k%C3%B5ne-%C3%BCro-peasekret%C3%A4rile-ant%C3%B3nio-guterresele-cdcd5179751f

Justin K. Davey video, UNFCCC
Share

Teised uudised