25.08.2017 KESKKONNAAMETI VASTUS PARKIDE KOHTA

Täna (25.08.2017) saime Keskkonnaametilt tagasiside seoses EMA poolsete ettepanekutega, mis puudutasid kümne Tallinna pargi kaitse alt välja töötamise kavatsust. EMA avaldas seisukohta, et Hans-Lepa puukooli ala Haaberstis, Windecki park Pirital ja Hõbekuuse ning Tuule tänaval asuva parkaia kaitse alt välja arvamine tuleks tagasi lükata, kuna tegemist on kõrget haljastusväärtust omavate rohealadega ning nende kaitse alt välja arvamise korral võib tekkida oht, et need langevad lõplikult ümberkaudse kinnisvaraarenduse tõttu.

PS: Viimase puhul (Hõbekuuse tänav 31/Tuule tänav 36) selgitas Keskkonnaamet välja, et tegemist oli registri veaga ning aadresside kattuvusega ning tegemist ei olnud linnaelanikele mõeldud haljasalaga, mis kannab sama aadressi.

26.07.2012 esitatud ettepanekutega saab tutvuda here.

Küsisime ka, mis põhjusel on osa kaitsealuste parkide loodusväärtustest kinnisvaraarenduse tõttu juba hävinud. Vastuseks saime, et seda Keskkonnaamet ei tea ning nende asjade eest vastutab hoopis linnaosa valitsus. Kõik detailplaneeringud olevat läbi aegade olnud avalikud ja linnaelanikel olevat olnud võimalik nendega tutvuda. Küllap oleks mõni hea kodanik pidanud ära tegema ka linnaosavalitsuse ametnike tegemata töö ja juhtima tähelepanu sellele, et kinnisvaraarenduse nimel plaanitakse hävitada kaitsealuste parkalade haljastusväärtusi.

Praeguse seisuga on olukord sellised, et EMA ettepanekute põhjal tellis Keskkonnaamet täiendava ekspertiisi ühelt dendroloogilt, kes hiljemalt 20. septembriks annab oma hinnangu kõnealuste parkide kaitseväärtuse kohta. Peale seda langetatakse siis eeldatavasti otsus sellegi kohta, kas pargid arvatakse kaitse alt välja või mitte.

EMA hoiab igatahes pöidlad pihus ja teid sündmustega kursis!

Allpool mõned väljavõtted Keskkonnaameti vastusest.

 

Share

Teised uudised