Ettepanekud Kavilda ürgoru maastikukaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõusse

Millal? 2.12.2019

Miks? EMA parandusettepanekud puudutasid üldjoones viit valdkonda:1. Täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja; 2. Muuta metsaalade ja muinsuskaitseala kaitsekord piiranguvööndist sihtkaitsevööndiks;  3. Kehtestada karmimad piirangud;  4. Lisada tõhusamat kaitset vajavad kõrge loodusväärtusega alad Kavilda ürgoru MKAsse.; 5. Lisada Kavilda ürgorg Natura 2000 võrgustikku.

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet vastas 2.01.2020, keeldudes mitmesuguste põhjendustega kõigist EMA parandusettepanekutest.

Share

Teised uudised