Pöördumine seoses kliimakriisi ja raiemahtudega

MTÜ Eesti Metsa Abiks pöördub teie poole murega, mis puudutab kogu Eesti riigi tulevikku. 

Viitame selles pöördumises Õhtulehe artiklile, kes on viimastel aastatel näidanud erakordset uuriva ajakirjanduse taset just metsandusteemadel.

9. novembril 2022 ilmus artikkel: „TÕDE TÕUSEB, VALE VAJUB: keskkonnaagentuuri uued arvutused näitavad mustvalgelt, kuidas senise ja lähiaastateks planeeritud raiemahuga ei saa jätkata” https://www.ohtuleht.ee/1073322/tode-touseb-vale-vajub-keskkonnaagentuuri-uued-arvutused-naitavad-mustvalgelt-kuidas-senise-ja-lahiaastateks-planeeritud-raiemahuga-ei-saa-jatkata 

Artiklist tuleb välja erakordne asjaolu, et Keskkonnaministeeriumi metsaosakonnal ja Keskkonnaagentuuril on varasematel aastatel õnnestunud LULUCF sektoriga seotud süsiniku sidumist näidata arvutuskäikudega, mis on metsatööstusele kasulikum. Meile teadaolevalt ei vastuta Keskkonnaministeeriumi metsaosakond oktoobri algusest alates enam LULUCF sektori eest, vastutus läks üle kliimaosakonnale. Võime ainult kahtlustada, et Keskkonnaministeeriumi metsaosakond jäi LULUCF sektori vastutusest ilma, kuna nad teadlikult eirasid Keskkonnaagentuuri uusi arvutusi. Uued arvutused ja tulemused olid Õhtulehe andmetel siseringile teada juba septembrikuust alates. Novembris on nüüd avalikuks tulnud jahmatav tõde, et arvutustega on eksitud ajal kui LULUCF eest vastutas Keskkonnaministeeriumi metsaosakond ja see viitab sellele, et metsaosakonna juhtimises esines probleeme. Keskkonnaministeerium peaks välja selgitama, kas eksimine metsaosakonna poolt oli pahatahtlik või mitte. Kuid fakt on, et uued arvutused näitavad olukorda väga tõsisena. Eesti riik peab hakkama üleraie tõttu süsinikukvooti sisse ostma, kui raiemaht ei lange 7 miljonile tihumeetrile aastas. Summad, mis võivad hakata riigikassast välja minema, võivad halvimal juhul küündida miljardi euroni.

Raiemaht on viimased 15 aastat olnud ca 10-12 mln tihumeetrit aastas, ja praegu oleme kursil, kus intensiivset metsamajandamist riigi tasemel piirata ei ole plaanis olnud. 

21.10.2022 seisuga on Keskkonnaamet välja andnud raielubasid 14,8 miljonile tihumeetrile. Sellises mahus raiumine lõhub loodust, takistab kliimaeesmärkide täitmist ja on täielikult vastuolus rahva ja looduskaitsjate tahtega viia ellu Eestis jätkusuutlik metsandus.

Kuidas plaanivad erakonnad ja poliitikud reageerida sellele ainulaadsele ja jahmatavale olukorrale?

Kas olete valmis välja ütlema, et raiemaht peab Eestis langema 7 miljonile tihumeetrile aastas, mida toetavad ka viimased teaduspõhised arvutused või pooldate olukorda, kus Eesti rahvas maksumaksjatena peaks metsatööstuse üleraiet kinni maksma, ka sellistes rahalistes mastaapides, nagu miljard eurot?

Praegune olukord nõuab kiiret kursimuutust. Eesti rahvas tahab poliitikutelt ja erakondadelt enne valimisi saada selget seisukohta, kas olete valmis rahva raha ja Eesti looduse eest seisma?

Lugupidamisega

Mati Sepp

Eesti Metsa Abiks MTÜ

looduskaitse- ja metsanduse ekspert,

mati@eestimetsaabiks.ee

tel: 5393 6991

Kirja saajad:

Lugupeetud peaminister Kaja Kallas

Lugupeetud keskkonnaminister Madis Kallas

Lugupeetud Erakond Eestimaa Rohelised

Lugupeetud Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Lugupeetud Erakond Isamaa

Lugupeetud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Lugupeetud Eesti Keskerakond

Lugupeetud Eesti Reformierakond 

Lugupeetud Erakond Eesti200

Share

Teised uudised