RMK RIIVAB KOLGALASTE USALDUST

Teateid rindelt ehk lugu sellest, kuidas Kolga ja RMK kaasamiskokkulepe metsas välja näeb

10.02.2018
Annika Blum

 

21. juunil 2017 allkirjastasid Riigimetsa Majandamise Keskuse esindaja Andrus Kevvai, MTÜ Kolga Arenduse esindaja Andres Heinver ja MTÜ Estlanderi esindaja Erki Vaikre Kaasamiskokkuleppe nr 3-1.60/1 Kolga lähiümbruse riigimetsa majandamiseks. Kokkulepe hõlmab 2018-2028 kavandatavaid metsamajandustöid.

Kaasamiskokkuleppe sõlmimine RMK ja kogukonna vahel on esimene omataoline Eestis.

 

2018 aasta alguses seadis RMK üles Kolga-Männiku tee mõlemisse otsa teadetetahvlid, kus märgitud 2018 aastal plaanis olevad raied. Raiesse minevad langid on 0,2-2ha suurused, neist Kolga-Männiku tee ääres asub 3, teised jäävad pisut kaugemale metsa sisse. Ühe langi lõikus jääb hetkel tegemata, sest kõrvale tuli sel sügisel erametsas lageraie.

Kõik sujub vastavalt kokkuleppele kuni 7. veebruarini.

 

Kolmapäev, 7. veebruar 2018

Kuusalus toimub kell 18.00 RMK poolt korraldatav infopäev Rehatse kaitsealale planeeritavate hooldusraiete kohta. Kella nelja ajal saan teada, et RMK on teinud ettevalmistused (alusmetsa puhastamine võsast) minu lähedal asuvatel lankidel, kuhu sel aastal RMK raied plaanitud on. Astun uksest välja 17:15 paiku, et minna enne Kuusallu sõitu tehtud töid vaatama.

Kohtun teel juhuslikul RMK autoga. Aken lastakse alla ja selgub, et algavad raied, harvester lõpetab poolelioleva töö ja liigub siia. Imestan, sest kaasamiskokkuleppe kohaselt pean saama teavituse hiljemalt kuu enne tööde algust oma mailiaadressile. Enne raieid on lepingu järgi seatud, et käime RMKga langid läbi ja märgime ära kindlasti säilitamisele kuuluvad puud.

Haaran kiirelt pakkumisest teha see ära KOHE! Kiirustades ja pimeduse saabumisega võidu, märgime ära kõige suuremad ja uhkemad puud. Mina näitan ja RMK mees märgib. Jõuame käia jooksujalu kahel langil. Teisel langil märgime ära 1 puu, sest väljas on pime. Lank on väike ja metsamees kinnitab, et jäetakse seemnepuud.

Jõuan koju 18 läbi, haaran Kolga metsade kausta kaenlasse ja sõidan Kuusallu. Teel jõuan teavitada teisi kogukonna poolt lepingu allkirjastanud osapooli – Andres Heinver MTÜ Kolga Arendus ja Erki Vaikre MTÜ Estlander. Kuusallu jõudes on teavituskoosolek lähenemas lõpule ja on veel üldisel küsimused. Inimesed lahkuvad, mina alustan juttu Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai ja teise mehega, kelle nime ma ei tea. Annan ülevaate, mis viimase paari tunni jooksul toimus ja palun Kuusalu vallavalitsuse poolt kohal viibival keskkonnaspetsialistil Janne Heredial lepingus mitte täidetud punktid üles otsida. Mees, keda ma ei tunne, küsib, millest ma räägin ja kes ma üldse olen? Selgitan ja nimetan oma nime. Seepeale antakse mulle teada, et ahah see.. seal on kogukond ühe puu RMK metsast ära varastanud! (Selgituseks: viimase tormi ajal kukkus risti üle Kolga-Männiku tee vana kuivanud kuusk, mis sai läbi saetud ja notid teeäärde veeretatud. Et need vahepeal “ära varastati”, seda ei olnud ma märganud. Ehk on hoopis lume alla jäänud teed lumest puhtaks lükates, ei oska ka praegu öelda).

Nimetasin punkte, mis lepingus täitmata: teavitav e-kiri ja puude märkimine kogukonna esindajaga s.o minuga. Nimeta mees vastab, et nad on juba mõnda aega ju metsas inimestega käinud ja kokku leppinud. Selgitan veel kord, et mina olen see kogukonna esindaja, kellega need käimised peaksid toimuma. Kellega metsas siis käidud on, see jäi mulle teadmata.

Oman tänu eelnenud kohtumisele metsas infot, et harvester lõpetab oma töid kusagil lähikonnas ja jõuab siinsetesse metsadesse järgmisel päeval (neljapäeval). Meil aga on lepingujärgne puude märkimine korralikult tegemata, saaksin metsa seda tegema minna reedel. Nimeta mees helistab praakerile Jaak Väärsile, kellega enne juhuslikult koduõues kohtusin ja uurib kuidas tööjärg on. Saan teada, et lepingu lisa järgi on ainult kahel langil vaja meiega puid märkida. Kust see info võeti, kas sellest, et jõudsime kahel langil käia?

Tegelikult sellist kahe langi piirangut lepingus ei ole. Lepingu lisas on mõnede lankide kohta täiendavad kommentaarid kirjas ja leping ütleb: “Kogukonna esindajate soovil käiakse raiele minevad alad enne raiet RMK raietööde korraldajaga läbi ning tähistatakse säiltamist vajavad puud ja teerajad.” Kuna pole tulnud teavitavat e-kirja, siis pole osanud ka metsaskäiku nõuda. Lisan, et kui on kokkulepe, siis ei saa seda tagant kiirustada moel, mille tingivad mingid muud asjaolud nt. harvester on teel.

Küsin lõpuks, kuidas on nimeta mehe nimi. Saan peenelt vastuseks, et tema on see mees, kes kamandab neid mehi, kes metsa lõikavad. Punkt. Ei mingit nime. Lõpuks küsib nimeta mees, kaua see leping kestab? – 10 aastat. –

Oleks ma seda teadnud, ma poleks seda läbi lasknud! Punkt.

Võimalik, et unustan sellest üleoleva tooniga kohtumisest midagi siia lisada.

 

Neljapäev, 8. veebruar 2018

Helistab RMK varumisjuht Sander Heinla. Vabandab, et tõesti on unustanud e-kirja saata. Inimlik eksimus. Ilm on metsatööks ideaalne, tuleme vastu ja nõustume jätkamisega. Räägime puude märkimisest. Lepime kokku, et tema või praaker tuleb reedel ja vaatame koos üle ja märgime mis vaja. Saan teada ka nimeta mehe nime – Kirde regiooni juht Avo Siilak. Hiljem helistab praaker ja räägime veelkord, mida ja kuidas me neil lankidel säilitada soovime.

Õhtul koju sõites möödun esimesest langist. Töö käib. Masina valgustite valguses tundub pilt rahuldav ja tee ääres rõõmustab püsti jäetud pihlakas.

Ööhakul hakkab kostma mütsatusi. Lähen välja vaatama ja näen läbi metsa helendamas valgust. Saadan Sander Heinlale sõnumi: Tere, praegu on öö ja lõikus käib mu kodu kõrval. Öösel ei pidanud ju lõigatama. Samuti pole mul meie tänase kõne kohaselt hommikul enam midagi üle vaadata päevavalges märkimiseks. Nii ju ei tehta.. Annika Blum”. Kell on 01.25. Ajan riided selga ja sõidan autoga, et mind näha oleks, mõnedkümned meetrid. Harvester märkab ja peatab töö. Selgitan olukorda, kokkuleppeid ja juht lubab töö pooleli jätta sel langil ja jätkata majadest kaugemal asuval langil. Selgitan, et sel langil asuvad väga jämedad männid ja palun neid kõiki mitte maha võtta. Saab aru ja lubab arvestada. Ütleb veel, et sõnad on peale loetud, et siin tuleb säilitada nö. loomulik ilme. Saan Sander Heinlalt sõnumi:”Saatsin traktori teisele langile. Sander“. Kell on 02.04.

Käin antud kaugemal asuval langil laupäeval vaatamas ja loen tehtu rahuldavaks.

 

Reede, 9. veebruar 2018

Saadan lapse hommikul kooli ja sõidan Männiku kaudu koju. Esimene lõigatud lank näeb ka päevavalges rahuldav välja. Ma ei saa öelda hea või suurepärane, sest olen metsa poolt aga avanev vaatepilt ei aja ka hinge täis. Sõidan edasi. Aasu talu sissesõidul pean kinni ja hindan öösel tehtut. Pimedas märgitud puud püsti ja lisaks veel märkimata puidki annavad rahuldava vaate. Masinajuhid arutlevad väljas kolme kuuse saatuse üle. Saabub praaker Jaak Väärsi ja kuuskede küsimus on otsustatud – maha. Olgu, kõik jooksid mitmest kohast vaiku. Tamm saab ruumi juurde ja suur vana mänd hakkab edaspidi hästi silma. Öine masinajuht selgitab üle, miks ta öösel teisele langile läks ja lisab, et ta ei teadnud, et maja nii lähedal on.

Kohale jõuab Sander Heinla. Kohtumine on taas juhuslik, sest esialgu pidime kohtuma lõuna ajal, aga kui juba kokku saime, siis rääkisime veelkord üle säilikpuude paiknemise, mis langile alles jäävad. Olgu mainitud, et hektari kohta jäetakse tavaliselt 10 säilikpuud. Lõigatud on ühest langist pool ja teist pole veel alustatud. Et minul on aeg kella 11-14 kinni, siis metsa märkima ma kaasa minna enam ei jõua. Jään lootma, et kogukonna soovid on nii selgeks räägitud, et pärast ei peaks kahetsema. Arutame veel läbi Kolga-Männiku tee kasutustiheduse ja kellaaja, millal metsatööd tavaelu segada võiksid. Minu teha jääb kogukonna teavitus, et lähinädalatel on liikumine Kolga-Männiku teelõigul häiritud.

Käin õhtul lanki vaatamas. Harvester lõikab veel viimaseid puid. Hommikul vahetus harvesteri juht ja pilt, mis avaneb, on lagedam kui öise vahetuse lõikajal. Säilikpuudeks on jäänud tee ääres märkida jõutud männid. Vahepeal haigutab auk ühe märkimata männi ja väikeste tammedega. Õnneks on säilinud langi nurgas looduslik kuuskede uuendus. Niipalju siis neist rohkematest puudest ja looduslikumast ilmest.

Laupäevaks on raielangid Kolga-Männiku teede ääres maha võetud. Tegemist on teega, mida kogukond aktiivselt kasutab jalutamiseks, sportimiseks, lastega ja koertega jalutamiseks. Samuti kasutab seda teelõiku Kolga kool kehalise kasvatuse tundide jooksu- ja suusarajana. Sellest lähtuvalt oli kaasamiskokkuleppes toodud säilitamisele kuuluvate puude märkimine neil lankidel meie jaoks väga oluline.

Kuidas hindan toimunut? Masin liigub kiiremini kui sõna, masinal on jõud ja kaal sõna üle. Pool aastat koostööd, sõlmitud kaasamiskokkulepe, mida RMK leheveergudel ja oma kodulehel hea koostöö näitena kajastas – kiitsime meiegi, suruti tuimalt tugevama jõuga loetud tundidesse. Mind vaevab küsimus, et kui poleks olnud neid juhuslike kohtumiste jadasid, kas siis oleks mõni puu, peale selle ühe ilma märketa püsti jäetud puu, üldse püsti jäänud?

Metsaülem Andrus Kevvai ja Sander Heinla on oma tööd teinud viisakalt ja kenasti: teavituskirja saatmise unustamise loen mina inimlikuks eksimuseks ja selle eest on vabandatud; teavitustahvlid tee ääres on vastavalt kokkuleppele olemas. Edasine tegevus alates 7. veebruarist on olnud tugevama jõuga liikumine ja mitte just kõige meeldivama suhtumise näitamine kogukonna soovidesse ja inimestesse. Kogetu põhjal väidan, et RMK sees ei ole üksmeelt ja koostööd kaasamiskokkulepete täitmise osas saavutatud. Ja ilmselt seetõttu pole sellisel kujul kaasamislepinguid nagu Kolgas, Eestis rohkem ka sündinud.

Järgmine lepingujärgne raietöö toimub 2020 aastal. Minule tänaseks teadaolevalt toimub sellele eelnevalt kohtumine RMK esindajaga.

 

Loe lisaks: