Vormista annetus

Annetuste eest finantseeritakse looduskaitselisi kohtuvaidlusi, täiskohaga koordinaatorite töötasusid, juhtumitega seotud ekspertiise ja erinevate infomaterjalide valmistamist ning levitust. Samuti ühenduse tööga seotud ürituste korraldamist ja transporti, abistame ka teisi looduskaitseühendusi looduskaitseliste kohtuvaidluste kohtukulude tasumisel.

Müügitingimused