17.12.2018: EMA PALUB RIIGIKOGULT KESKKONNAINSPEKTSIOONI SÄILITAMIST


Täna hommikul saatis kodanikuliikumine Eesti Metsa Abiks (EMA) Riigikogu saadikutele palve hääletada käesoleval neljapäeval (20.12) Keskkonnaametit (KeA) ja Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendada sooviva seaduseelnõu vastu.

EMA liikmed Riigikogu ees

EMA-le teadaolevalt on KKI-l juba praegu raske vaidlustada keskkonnarikkumise tunnustega majandustegevust, millele KeA on loa andnud. Kui KKI täielikult Keskkonnaametiga ühendada, siis tähendaks see sisuliselt igasuguse kontrollmehhanismi puudumist Keskkonnaameti poolt väljastatavatele lubadele meie keskkonnaressursside kasutamisel ja käitlemisel.

Kodanikuühenduse hinnangul on Keskkonnainspektsiooni näol hetkel tegemist toimiva avaliku teenistusega, mis kuulub muu hulgas sisejulgeoleku nimistusse. Selle saavutamiseks on viimased 11 aastat tehtud järjepidevat tööd, mida tuleb kindlasti jätkata, aga mitte lõpetada.

KKI-s on keskkonnajärelvalve toimimiseks kehtestatud selged eeskirjad ja juhendid ning ka (sise)kontroll oma töötajate üle, mis pole KeA-s sugugi nii kõrgele tasemele viidud. Seepärast peavad Keskkonnaamet kui keskkonna korralduse ja Keskkonnainspektsioon kui järelevalve pool olema teineteisest täiesti sõltumatud.

Eesti Metsa Abiks on seisukohal, et praeguses olukorras ei tohiks Keskkonnainspektsiooni Keskkonnaameti voli alla tasalülitada, vaid tõsta KKI senisest suurema au sisse ning lahutada inspektsioon ameti alluvusest sel moel, et Keskkonnainspektsioonil oleks täielik voli uurida ja ka vaidlustada Keskkonnaameti poolt väljastatud ning otseselt tööstuse huvisfääri kuuluvaid lube.

Seepärast palub EMA Riigikogu saadikuid säästvama looduskasutuse huve esindava kodanikkonna nimel hääletada 20. detsembril kell 10 toimuval hääletusel eelnõu 710 SE üle kõnealuse eelnõu vastu, säilitamaks Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti ning seeläbi ka keskkonna kaitse- ja majandamisfunktsioonide eest vastutavate võimude lahusust.

Kodanikuühenduse kirjaga Riigikogu saadikutele saab tutvuda siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/wp-content/uploads/2018/12/17.12.2018EMA_p%C3%B6%C3%B6rdumine_RK-le_KKI_kaitseks.pdf?fbclid=IwAR3lC6plb50EBewNTEERqLHG41on4Az70mOGTvBCyy4zAe1jJIvhoU5hIo0

Share

Teised uudised