2.03.2019: EMA KIRJUTAS ALLA AVALIKULE ÜHISKIRJALE CORDEMAIS’ ELEKTRIJAAMA PUIDUMASSIKASUTUSELE ÜMBEREHITAMISE VASTU


Kiri on osa laiemast mittesäästliku puiduenergia kasutamise vastasest tegevusest, mille tähtsus Eestile seisneb selles, et Baltikum on üks peamistest puidugraanulite tootmise keskuseks. Puiduenergeetika kasvu Eestis on soodustanud Euroopa Liidu taastuvenergia direktiiv, mille järgi puitu arvestatakse süsinikuneutraalseks, ent sajad teadlased üle maailma on selle arusaama ümber lükanud.


“ÜLEVOOLAV ENAMUS maailma puidugraanulitest tuleb USA lõunaosariikidest, Kanadast ja BALTIKUMIST. Nendes regioonides varutakse tooret LIIGIRIKASTE METSADE LAGERAIE TEEL.”

Katja Garson (FERN): “Cordemais’ elektrijaama biomassile konverteerimine viib peaaegu kindlasti suure koguse puidugraanulite importimise vajaduseni regioonidest nagu lõuna-USA, kus graanulifirmad saavad oma toorme väga liigirikaste lehtpuumetsade lageraiest ning metsade istandusteks raadamisest – või riikidest nagu Eesti, kus metsi raiutakse palju kiiremini, kui need tagasi jõuavad kasvada, põhjustades elusloodusele pöördumatut kahju ning langetades kogukondade elukvaliteeti.”

Organisatsioonid peavad mõistlikumaks elektrijaama sulgemist. Hetkel põhineb jaama elektritootmine söel. Prantsusmaal asuva Cordemais’ elektrijaama puiduenergiale ümber ehitamise vastasele kirjale kirjutas alla 46 organisatsiooni 19 riigist. Kodanikuühendus Eesti Metsa abiks kuulub rahvusvahelisse koostöövõrgustikku Forest Movement Europe ning rahvusvahelisse biomassi töörühma.


Loe lisaks:


Share

Teised uudised