20.02.2018: KOHTUMINE MINISTEERIUMIS

Eesti Metsa Abiks delegatsioon kohtus Keskkonnaministeeriumi eluslooduse asekantsleri Marku Lampi ja metsaosakonna juhataja Riina Martverkiga, et selgitada säästva metsanduse pooldajate ootusi uue metsanduse arengukava (MAK) koostamise protsessis.

EMA selgitas ministeeriumile, et MAKi koostamise eeltingimuseks on metsanduse arengukava juhtgrupi tasakaalustatud moodustamine ja üha intensiivistunud Eesti metsamajanduse mõjude põhjalik uurimine. MAK juhtgrupi koosseisu peavad kuuluma kõikide vastavate huvirühmade esindajad, keda pole seni piisavalt esindatud ja kelle kaasamise tahet Keskkonnaministeerium ühiskondliku kokkuleppe saavutamise nimel üles on näidanud.

Esindatud peavad olema puidutööstusele alternatiivsed majandushuvid (näiteks turismiettevõtjad, mesinikud ja nn teiseste metsasaaduste kasutajad ning turundajad), looduslikud pühapaigad (Maavalla Koda ja Hiite Maja SA), loomakaitsevaldkond (Eesti Loomakaitse Liit), väikemetsaomanikud (mitme piirkondliku metsaühistu juhid on EMA koordinaatoritele selgitanud, et Erametsaliit esindab eelkõige suurte metsandusettevõtete, aga mitte väikemetsaomanike huve), jahimehed (Eesti Jahimeeste Selts), kultuuriinimesi (Eesti Kultuuri Koda), rahvakogukondi (Eesti Metsa Abiks) jt huvirühmasid, kes soovivad järgmise kümnendi metsanduse arengukava koostamises kaasa rääkida.

Keskkonnaministeeriumi sõnul on Metsandusnõukogus juba välja käidud ettepanek kaasata EMA MAK juhtgruppi, mis jaotatakse omakorda üksteisega lõimuvateks töörühmadeks. Järgnevatel nädalatel selgub juhtgrupi täpsem koosseis ning märtsi keskpaigas toimub kõigile huvilistele suunatud arengukava senise protsessi avalikustamise üritus.

Kohtumisel lepiti kokku, et homseks edastab EMA KKMile ka omapoolsed ettepanekud juhtrühma moodustamise ning kandidaatide valimise koha pealt. Lisaks sellele lepiti kokku järgmised kohtumised, mille eesmärgiks on parandada koostööd kodanike ja ametnike vahel ning viia olulised metsanduslikud ideed reaalsesse poliitikasse.

Järgmisel neljapäeval (1.03.2018) kohtub EMA delegatsioon KKMi juhtivametnikega, tutvustamaks ühe kuni kahe kuulist proovi-raierahu ideed, mille võiks juba käesoleval aastal pilootprojektina käivitada. Selle eesmärgiks oleks ühtaegu omandada kodanikuorganisatsioonina kogemust, kuidas uue seaduseelnõu kaitsmise ning käivitamise protsess ülepea käib, teisalt saaks aga lühema aja raames toimuva pilootprojekti raames analüüsida ka sellise seaduseelnõu sotsiaalmajanduslikke mõjusid.

Loe lisaks:

Share

Teised uudised