29.09.2017: ALGAB VELISE UURIMINE

 

Käesoleva kevade ja suve jooksul tuvastas Raplamaa elanik Vaike Martin oma kodukandis toimuvate raiete puhul korduvaid keskkonnarikkumisi ja teavitas sellest ka Keskkonnainspektsiooni. Kuna inspektorid korduvatele järelpärimistele ja teavitamistele vaid leigelt reageerisid, pöördus üle kümne aasta Velise jõe ääres elanud naine lõpuks kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks poole, kelle ametliku pöördumise peale rikkumised lõpuks fikseeriti, alustades teo toimepanija suhtes väärteomenetlust.

„Inspektsioon on alustanud väärteomenetluse sanitaarraie käigus lubatust enamal määral metsamaterjali raiumise kohta, samuti käsitletakse menetluses veekogu risustamist,“ seisab kodanikuühendusele saadetud kirjas. EMA ettepaneku peale juhendada inspektoreid erinevate seaduserikkumiste suhtes tähelepanelikumad olema ning rakendama probleemsete inspektorite suhtes distsiplinaarseid meetmeid kinnitas keskkonnainspektsioon, et jagab kodanike vaadet, juhendab oma ametnikke ja rakendab vajadusel ka korralekutsuvaid meetmeid.

Kuna Velise jõe ääres, kus probleemsed raied toimusid, asub Natura 2000 looduskaitseala ning elutseb mitmeid looduskaitsealuseid liike, on EMA teinud Keskkonnaametile ettepaneku parendada Velise jõe hoiuala kaitsetingimusi. Praeguseks on kodanike ja ametkonna vahel alanud esmane koostöö ning järgmise nädala alguses esitab kodanikuühendus looduskaitseseaduse alusel ka konkreetsed parendamisettepanekud, mis on välja töötatud EMA veeprogrammi koordinaatori Madis Messimase poolt.

Seadustest lähtuvalt moodustavad jõed ja veekogud omavahel veekogumeid, mille tingimusi tuleb ühtlaselt hoida. Kui aga Natura alast ülesvoolu toimub loodust kahjustav tegevus – näiteks intensiivne raietegevus – siis kahjustub selle tõttu ka veekogumi alumine osa. Seepärast on kodanikuühenduse ettepanek laiendada Natura 2000 ala kogu piirkonna veekogumi ulatuses, et kaitsta sellega piirkonna haruldast loodust. Samuti juhib EMA koordinaator Messimas tähelepanu sellele, et senisest enam peaks pöörama tähelepanu mitte vee, vaid just nimelt vee keskkonna kvaliteedi hoidmisele.

„Kui kahjustub vee keskkond, halveneb paratamatult ka selle kvaliteet,“ selgitab Messimas. „Veekogusid ümbritsevate alade hoidmine kaitseb seega otseselt ka meie vee kvaliteeti ja veevarusid.“

 

Pildil nn sanitaarraie Velise jõe kallastel, mille suhtes KKI on alustanud väärteomenetlust

 

Loe lisaks:

Share

Teised uudised