Ettepanekud Alliku looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsusse

Millal? 24.10.2019

Miks? Keskkonnaameti ettepaneku kohaselt muutub praegune Alliku liigikaitseala Alliku looduskaitsealaks, ala muutub 11,4 ha võrra suuremaks ning tsoneeritakse ühte sihtkaitsevööndisse, milliseid arenguid EMA südamest tervitab. Kodanikuühendus tegi parandusettepanekud järgmises osas: 1. Arvata kaitse alt välja vaid osa Kaitseliidu lasketiir; 2. Keelata jahipidamine Alliku looduskaitsealal; 3. Keelata uue maaparandussüsteemi rajamine ning veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine.  

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet nõustus EMA ettepanekuga maaparandussüsteemide rajamise keelamise asjus loodaval kaitsealal. 14. aprillil 2020 aastal andis Keskkonnaamet kodanikuühendusele teada, et peale täiendavat analüüsi nõustub Keskkonnaamet Eesti Metsa Abiks ettepanekuga ning Alliku looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsuse kohaselt on Alliku looduskaitsealal uute maaparandussüsteemide rajamine ning veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine keelatud.

Share

Teised uudised