Ettepanekud Tilga looduskaitseala kaitse-eeskirja moodustamise eelnõule

Millal? 1.09.2020

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil

1) täpsustada eelnõu ja kaasnevaid materjale, täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja (Loodusdirektiivile toetudes)

2) mitte muuta kaitsekorda sihtkaitsevööndist piiranguvööndiks alal, kus asuvad loodusväärtused

3) muuta kaitsekord PVst SKVks alal, kus asuvad loodusväärtused

4) lisada tõhusamat kaitset vajavad kõrge loodusväärtustega alad Tilga LKA-sse

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet vastas meie ettepanekutele 18.09.2020 ning selgitas ja täpsustas kaitse-eestkirja muutmise asjaolusid. Keskkonnaamet rahuldas meie ettepaneku võtta kaitse alla täiendav riigimaal asuv loodusväärtusi sisaldav metsaala – oleme tänulikud! Ülejäänud ettepanekuid arvesse ei võetud.

Share

Teised uudised