Keskkonnaministeerium nõustus Eesti Metsa Abiks seisukohaga, et kuuse-kooreüraski ohjamist tuleb tõsisemalt võtta. Arutelu all on ka seaduse karmistamine. 

MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis juuni kuu algul Keskkonnaministeeriumile kirja ettepanekutega, kuidas riiklikul tasandil parandada üraskite tõrjumist ilma raiemahtu tõstmata.

EMA kiri leitav siit:  https://www.facebook.com/EestiMetsaAbiks/posts/1120141815231652 

Keskkonnaministeerium juhtis oma kirjas tähelepanu sellele, et varasematel aegadel oli seaduses kõik nii nagu EMA kuuse-kooreüraski ohjamise ettepanekutes seisis. Lisaks oli ka nõue püünispuud koorida ja põletada. Nüüdseks on need nõuded küll seadusest täielikult eemaldatud…

Eesti Metsa Abiks juhtis tähelepanu 4 seisukohale, mida võiks ja peaks  keskkonnaministeerium parandama, et kuuse-kooreüraski ohjamine oleks edukam.

1. Metsa majandamise eeskirja § 21 ei täpsusta, millised puud sobivad püünispuudeks ega seda, kust nö jookseb tava okaspuumaterjali ja püünismaterjali piir;

2. Metsa majandamise eeskirja § 21 ei täpsusta, milline peab olema püünispuude kogus, see peaks olema protsendina fikseeritud ja kohustuslik järgimiseks;

3. Metsa majandamise eeskirja § 21 ega ka Keskkonnaagentuur ei anna selget ülevaadet, mis kuupäevaks peab püünismaterjal metsast väljas olema;

4. Kõikides regulatsioonides peaks võimalusel täielikult vältima sõna “soovituslik”, mis muudab hoolimatu metsaomaniku vastutusele võtmise pea võimatuks.

Keskkonnaministeerium ei maini omapoolses kirjas, mis põhjustel täpselt need nõuded seadustest on saanud aja jooksul eemaldatud, aga ridade vahelt võib välja lugeda, et  keskkonnaministeerium ei pidanud nõudeid piisavalt efektiivseteks ja pigem andsid need  häid tulemusi vähesemal määral.

Kuid arvestama peab faktiga, et varasematel aegadel on saadud kõik kuuse-kooreüraski rüüsted kontrolli alla ja nüüd, kui seadused on muudetud leebemaks, oleme seda võitlust tegelikult ikkagi kaotamas ning kolded aina laienevad. Eesti Metsa Abiks seisukoht on, et vaja on selgeid ja julgeid muutuseid seaduslikul tasemel ja seda on vaja kohe.

Eesti Metsa Abiks eesmärk on kaitsta Eestimaa metsades leiduvaid loodusväärtusi ja sealjuures jälgida, et maaomanike metsad ei saaks ulatuslike kahjusid läbi kehva seadusandluse. Kuniks seadused on kirja pandud või loodud eesmärgiga toetada metsatööstuse huve, jäävad kannatajateks ikkagi looduskeskkond ja Eesti metsaomanikud  – mõlemad osapooled vajavad edukaks toimimiseks ja eluks hästi hoitud looduskeskkonda ja toimivat seadusandlust. Isegi metsatööstuse jaoks oleks karmimad seadused pikas plaanis edu võtmeks, sest siis kaob ära oht, et väga aeglaselt taastuv looduslik puit saab ületarbitud nagu hetkel on toimumas.

Keskkonnaministeerium ja Eesti Metsa Abiks on saavutanud ühise meele kuuse-kooreüraski ohjamisel, et sellega peab tõsisemalt tegelema. Oleme saanud keskkonnaministeeriumilt lubaduse, et nad on valmis probleemi tõsisemalt uurima ja vajadusel ka seaduse muudatusteks.

Eestis on saanud täitsa tavaliseks nähtuseks, et looduskaitsjad tuvastavad probleemi, misjärel teavitatakse sellest ametiasutusi ning alles siis hakkab vaikselt midagi juhtuma. Kui süsteemist eemaldada looduskaitsjad, siis mis toimuks?

Kui suudaksime ära hoida tuhandetel hektaritel kuuse-kooreüraski rüüsted, siis sellest võidaks kõik osapooled. Vaja on koostööd.

Foto: Koostöö on määravalt oluline laste tuleviku jaoks

Eesti Metsa Abiks töö on võimalik vaid tänu inimeste majanduslikule toele:  https://www.eestimetsaabiks.ee/toeta/ 

Aitäh!

MTÜ EESTI METSA ABIKS

LHV: EE667700771002643778

Swedbank: EE852200221076735900

SEB: EE481010220291482223

Share

Teised uudised