MTÜ Eesti Metsa Abiks vajab inimeste ja firmade majanduslikku tuge, et saaksime tagada meile kõigile looduskeskkonda, milles sooviskime ja saaksime rahuliku südamega elada.

MTÜ Eesti Metsa Abiks looduskaitse ekspertidest ja vabatahtlikest koosnev meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et kaitsta Eestimaa loodust ja taastada kord metsatööstuses. Oma tööd tehes lähtume Eesti Vabariigi põhiseadusest, mis kohustab nii meid, kui ka Eesti riiki, teostama järgmist looduskeskkonnas: § 5.    Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. 

MTÜ Eesti Metsa Abiks on kohe viis aastat vana ja sama kaua on kestnud ka tuline metsasõda.

Umbes viis aastat tagasi kinkis RMK sümboolselt, ühel esimestest KAH-ala koosolekutel Eestimaa inimeste poolt loodud Eesti Metsa Abiks organisatsioonile ühe ainsa, üle saja aastase männipuu ja lisati lubadusega, et nemad seda maha ei raiu. Kas see puu veel kasvab, seda ma kahjuks öelda ei oska, aga arvestades, kui suurt peavalu EMA on tekitanud RMK-le, võiks julgelt öelda, et see puu siiski veel kasvab ja RMK ei söanda selle poole raieplaanide täitmise mõttega isegi vaadata mitte. Olin siis ainuke inimene, kes KAH-ala koosolekule läks ja kuna polnud kellegi huvide eest kahjuks seekord koosolekul võimalik seista kohalikul tasandil, siis ühe puu säilimine oli hea algus looduskaitse seisukohast. 

Aastad on mööda läinud ja viimasel KAH-ala koosolekul, millest Eesti Metsa Abiks esindajana osa võtsin ja abistasin kohalikke, jäi raiest välja hektarite viisi metsa ja lausa 10 000 noori ja vanu metsapuid jääb looduskeskkonda toetama ning pakub kohalikele elanikele vaimset tuge, sportimise võimalusi koos korilusega. Areng on toimunud looduskaitse töös  üsna suur – ühest puust alustasime ja siis oli meid vähe ja nüüd on tekkinud lootus tagada  kogu Eestimaale toimiv loodushoid ja seejuures looduskeskkonnaga arvestav metsamajandamise mudel. Meie kõigi südantsoojendav tunne võiks olla teadmine, et meid  on palju, kes aitavad loodusel taastuda üleraiest ja selle nimel ka töötavad. 

Oleme looduskaitse töös nii sees, et unustame aeg ajalt, et materiaalne pool, mis MTÜ Eesti Metsa Abiks tööd elus ja toimivana hoiab, vajab ka tegelikkuses üsna suurt tähelepanu ja tuge. Meil on tänaseks välja kujunenud teatud arv majanduslikku tuge pakkuvaid toetajaid. Aprillis oli 260 annetust ja annetuse summad kõikusid enamasti 5-50 euro vahemikus. Iga annetus loob vundamendi, mis hoiab EMA tööd elusana. Miinimum eesmärk oleks 5000 toetajat, siis me suudaks liigutada mägesid ja teha looduskaitse rindel imesid. Hetkel on 260 toetajat. Eestis on ligemale 1,3 miljon inimest ja teadmata arv firmasid, mis kaudselt või otseselt on ka hoolivad looduse suhtes. Võiks eeldada, et looduskaitsesse on valmis panustama majanduslikult vast rohkemgi kui 5000 annetajat.

Majanduslik panus on meie jaoks ülioluline ka kohtukulude katteks ja hetkel on käimas NATURA 2000 kohtujuhtum, mille õigusabikulude peale tuleb ja tuli juba üle 20 000 euro.  Suur osa on õnneks makstud, kuid kulud kasvavad. Hea uudis on see, et meie koostööpartner Keskkonnaamet selles keerulises olukorras pole saavutanud kohtus otseselt edu vaid edu saadab sootuks meid. Lühidalt ja kiirelt kokkuvõttes on kohtujuhtum väga mahukas ja ametnikele väga hirmutav ja kestnud juba ligemale üle aasta. Keskkonnaamet  kaebas meid kuni riigikohtuni välja NATURA 2000 kohtu juhtumiga seoses ja võitsime kõik kohtuastmed. Nüüd protsess jätkub jällegi halduskohtus edasi ja liigume väga selgelt selles suunas, et NATURA 2000 aladel taastatakse lõpuks kord. Küsimus on pigem selles, kas meil jätkub raha, et kohtukulusid katta ja teisi kohtujuhtumit juurde võtta. Hetkel ei saaks seda ette võtta kuigi vajadus kohtus asjad selgeks kõnelda on üsna suur. Riigil on maksumaksja rahakott, meil olete toeks Teie. Ja ega looduskeskkonnal samuti kedagi teist pole peale Teie. Ennem läheb issanda päike looja veel see aasta, kui riigikogu selle aasta sees vabatahtlikult asub loodust hoidma. Teed peame siiski rajama ikkagi ühiskonna tasemel ja meil on viise ja oskusi liikuda alt üles ja küll siis sealt Toompeal ka lõpuks loodushoidlikud inimesed talveunest ärkavad.

Lahemaa rahvuspark on NATURA 2000 ala tervikuna ja kes seal puhkamas käinud või elab, näeb isegi, mis seal on juba tehtud. See ei saa jätkuda! See tuleb kasvõi kohtu abiga korda saada ja see on üks paljudest kurbadest näidetest, mis vajab kiiret lahendamist.

Lugupeetud inimesed ja ka firmad –  me vajame Teie rahalist tuge ja me omalt poolt saame vastu pakkuda Eestimaa looduse kaitset ja töötada selles suunas, et metsamajandamine oleks looduskeskkonda jällegi hoidev. Anname loodusel tagasi võimaluse taastuda  üleraidest ja tagame lastele ja lastelastele turvalise tuleviku. 

Eesti riigi vabadust ei ole võimalik edukalt kaitsta lageraie kändude tagant. Vaja on ka tugevat vana metsa, aga seda hetkel jääb meil aina vähemaks!

Sinu annetus on oluline! Aitäh!

MTÜ Eesti Metsa Abiks  

LHV: EE667700771002643778

Swedbank: EE852200221076735900

SEB: EE481010220291482223

Luminor: EE759609601200028486

Tekst ja foto: Mati Sepp

Share

Teised uudised