4.06.2018: EMA TOETAB VALITSUSJUHTIDE PLAANI TSELLULOOSITEHASE ERIPLANEERING KATKESTADA

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) tervitab valitsusparteide juhtide vastutulekut Tartu linna, seitsme Tartumaa valla, arvukate teadlaste ja teiste Eesti kodanike pahameele äratanud tselluloositehase eriplaneeringu peatamise osas selle arvukate puuduste tõttu.
 
Seoses plaanitava tööstuse eestvedajate Margus Kohava ja Aadu Polli eileöise avaldusega, milles väljendati soovi rajada tehas Tabivere lähistele, meenutab kodanikuühendus, et antud regioon kuulub Tartu valla koosseisu, mis on samuti eriplaneeringu peatamise sooviga ühinenud. Valitsus ei saa ilma kodanike õigusi riivamata rahvaarvult suurema haldusüksuse soovidele vastu tulles väiksemate omadest mööda vaadata. Ka äratab umbusaldust tselluloositehase kavandajate poolt taas tõstatatud väide, et puidujääkide põletamine vähendab Eesti süsinikujälge. Kohava ja Polli tähelepanu on korduvalt juhitud vastupidist tõestavatele teadusuuringutele, mis alarmeerivad puidu ja muu biomassi põletamise suurest, fossiilkütuste põletamisega võrdsest või koguni suuremast süsinikuheitmest. 
 
Lisaks on tehaseplaanil jätkuvalt see korvamatu puudus, et Emajõe äärde rajamise korral rikutakse kavandatava tööstusega Euroopa Liidu seadusi, täpsemalt veepoliitika raamdirektiivi. Juba aastaid tagasi otsustas Euroopa Kohus Weseri kaasuse raames, et liikmesriikidel on kohustus mitte anda luba projektidele, mis võivad kaasa tuua pinnaveekogu seisundi halvenemise või selle paranemise peatumise. See tähendab, et kui sõltumatute ekspertide hinnangul halvendab uus oluline fosforiallikas Emajõe või Peipsi järve seisundiklassi või takistab veekogudel paremasse seisundiklassi liikumist, siis on see projekt ebaseaduslik. Mitmed mainekad erialateadlased on aga nimelt nendel teemadel juba ammendavalt sõna võtnud ning vastuolu EL-i veedirektiiviga tunnistanud.
 
EMA mõistab valitsusjuhtide muret Eesti majanduse pärast ning kutsub üles üldrahvalikule arutelule, kuidas meie majandust seaduse raamides, jätkusuutlikult ning Eesti kultuurile omasel viisil edendada ja tugevdada, seadmata sellega ohtu meie metsi, vesikondi ja inimesi.
 
Loe lisaks:
 
Share

Teised uudised