13.-14.10.2018: EMA KÄIS HIIUMAAL

Eesti Metsa Abiks käis oktoobrikuu teisel nädalavahetusel (13.-14.10) MTÜ Hiiu Tuul kutsel ja toel Hiiumaal, et tutvustada hiidlastele metsanduse põhiprobleeme. Kahe päeva jooksul peeti nii ettekandeid kui käidi ka metsas reaalse olukorraga tutvumas.

13.10 Kärdla kinosaalis: ettekanded ja poliitiline debatt
Laupäeval astusid Kärdla kinosaali kogunenud kohalike elanike ees ettekannetega üles EMA koordinaatorid Linda-Mari Väli ja Mati Sepp, et tutvustada praeguseks hetkeks pea kaks aastat tegutsenud kodanikuühenduse vaadet meie metsanduse hetkeolukorrale ja selle kujunemise loole.

Väli tutvustas Eesti metsanduse lähiajalugu taasiseseisvumise järgselt ning enne EMA tekkimist, kuna on seda teemat 2014. aastast sõltumatu ajakirjanikuna järjepidevalt uurinud. Sepp rääkis aga headest jahindustavadest ja jahipidamise eetikast, kuna suhtumine metsloomadesse ja metsaressurssi on pikaaegse jahimehe ja metsatöölise hinnangul üksteisega lahutamatult seotud.

Pärast meeleolukat kohvipausi algas hiidlaste Elen ja Andres Kuriku ettekanne nende kodu lähedal tehtud lageraiest ning sellega seotud asjaoludest. Kuna Hiiumaal on viimaste aastakümnete jooksul väga intensiivselt metsi majandatud ning lageraied on maastikus lausa valdavaks muutunud, siis on teema kohalikele valus ja emotsionaalne.

Emotsioonid on paraku tingitud probleemide tõsidusest, kuna hiljuti teadusajakirjas Biological Conservation avaldatud teadusartikkel kinnitab, et Lääne-Eesti laialehisete segametsade olukord kuulub Euroopa Liidu olulisemate looduskaitseliste puudujääkide hulka.

Laupäevase ürituse lõpetas poliitiline debatt, millel osalesid Reili Rand (SDE), Tiit Harjak (Isamaa), Kalev Kask (KE) ja Peep Lillemägi (RE). Debati põhiliste sõnumitena jäi kõlama, et Hiiumaale tselluloositehas ei mahu. Kõneldi ka lageraielangi pindala piiramisest ja linnurahu kehtestamisest, aga ka vajadusest puidust väärtuslikke tooteid toota. Lõppkokkuvõttes nenditi, et poliitikud on valmis asja arutama ja kaaluma ning ka ühiskondlikele kokkulepetele jõudma, aga senikaua raiutakse metsa
endise intensiivsusega edasi.

14.10 Kärdla ümbruse metsades: matk ja raietegevuse kaardistamine
Pühapäeval (14.10) toimus kohalikele elanikele Mati Sepa juhatusel metsamatk Kärdla ümbruse metsades. Matka käigus tutvuti metsa olukorraga ning Sepp kirjeldas kokkutulnutele mitmesuguseid säästva metsamajandamise praktikaid, mille rakendamise korral oleks võimalik meie metsi hoopis loodus- ja inimsõbralikumalt majandada.

Praeguseks on kohalik kogukond ja EMA on alustanud koostööd, mille eesmärgiks on edendada säästva metsanduse alaste teadmiste levikut Hiiumaal ja panustada väikesaare metsade paremasse hoidmisse. Hiiumaad kavatseme hiljemalt kevadel kindlasti uuesti külastada, et tugevdada loodud sidemeid ning panustada üheskoos Hiiumaa, läänesaarte, Eesti ja kogu maailma metsade ja looduskeskkonna jätkusuutlikumasse hoidmisse.

Eesti Metsa Abiks tänab infopäeval osalenud kohalikke elanikke ja kodanikuühendust Hiiu Tuul, kes ürituse läbiviimisel igakülgselt abistas!


Loe ja vaata lisaks:

Share

Teised uudised