20.04.2018: NOAROOTSIS TOIMUVAL RAHVUSVAHELISEL METSAKAITSEORGANISATSIOONIDE NÄDALASEL KOHTUMISEL ARUTATAKSE KA TARTU TSELLULOOSITEHASE KÜSIMUST

 

Järgmisel nädalal (23.-27. aprillil) toimub Elbikus, Roosta puhkekülas Forest Movement Europe’i (FME) ja Environmental Paper Networki (EPN) võrgustike iga-aastane kohtumine. Arutluse alla tuleb ka Tartu lähedale planeeritav tselluloositehas, mille ära hoidmisesse võrgustikesse kuuluvad organisatsioonid soovivad panustada, kuna rahvusvahelises ühenduses ollakse laialdaselt teadlikud sedavõrd mastaapse tselluloositööstuse laastavast mõjust ümberkaudsele loodusele.

Kokku on osalejaid kahekümne kahest riigist ja kahekümne üheksast organisatsioonist, sealhulgas teadlasi ja ühiskonnategelasi Indiast, Nepaalist ja Elevandiluurannikult. Arutluse alla tuleb rahvusvaheline paberi- ja biomassiturg, kogukondade võimustamine, kliima ja mitmesugused üksikjuhtumid ning üldstrateegiad. Üritust aitavad korraldada kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA), keskkonnaorganisatsioon Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja loodusturismiettevõte Estonian Nature Tours.

Üle-euroopalise metsakaitseorganisatsioone koondava FME võrgustiku miiting leiab aset 23. ja 24. aprillil. 25. aprillil tehakse väljasõit ning matk Soomaa rahvusparki, kus tutvutakse muu hulgas looduskaitsealal hiljuti toimunud raierikkumiste ja Eesti rahvusparkide raiumise temaatikaga üldisemalt. 26. ja 27. aprillil toimub paberitootmise keskkonnasäästvusele pühendunud Environmental Paper Networki võrgustiku kohtumine. EPN on saatnud Tartu tselluloositehase potentsiaalsetele investoritele ka hoiatava kirja, milles juhitakse tähelepanu kavandatava tööstuse vanamoelisusele ja suurele keskkonnakoormusele.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised