Eesti Metsa Abiks

EMA eksperdid nõustavad tasuta looduse kaitseks

Sinu panus päästab Eestimaa metsad!

Hakka vabakutseliseks looduskaitsjaks

EMA eksperdid nõustavad tasuta looduse kaitseks

Sinu panus päästab Eestimaa metsad!

Hakka vabakutseliseks looduskaitsjaks

Anna võimalus oma lastelastele näha Eesti loodust.

Vaata, kuidas saad Sina Eesti metsa aidata!​

Vajad abi? EMA-lt saad nõu ja toetust looduse kaitseks.

Eesti Metsa Abiks ehk EMA on sõltumatu rahvaliikumine, mis kasvas välja laialdasest rahulolematusest Eesti metsanduspoliitikaga.

Ühenduse sündimise päevaks loetakse 2016. aasta 16. detsembrit, kui rahvas avaldas Keskkonnaministeeriumi ja hiljem ka Riigikogu ees meelt kuuskede raievanuse langetamise ning kontrolli alt väljunud raietegevuse vastu.

Kes on EMA?

Eesti Metsa Abiks ehk EMA on sõltumatu rahvaalgatuslik liikumine, mis kasvas välja laialdasest rahulolematusest Eesti metsanduspoliitikaga.

Ühenduse sündimise päev on 2016. aasta 16. detsember, kui rahvas avaldas Keskkonnaministeeriumi ja hiljem ka Riigikogu ees meelt kuusikute raievanuse langetamise ning kontrolli alt väljunud raietegevuse vastu.

EMA eesmärk on viia raiemahud, -tempo ning -viisid metsaelustiku jaoks ohututesse ja jätkusuutlikesse piiridesse. Poliitilisel tasandil soovime loodushoidlike huvigruppide hääle tõsta tööstuse omaga võrreldava tasemeni.

Foorumi liiget
0 +
Toetaja liiget
0
Nõustamist
0 +

Eesti Metsa Abiks ehk EMA on sõltumatu rahvaliikumine, mis kasvas välja laialdasest rahulolematusest Eesti metsanduspoliitikaga.

Kes on EMA?

Eesti Metsa Abiks ehk EMA on sõltumatu rahvaliikumine, mis kasvas välja laialdasest rahulolematusest Eesti metsanduspoliitikaga.

EMA numbrites

EMA on kogunud oma algusest suure toetuse ja midagi sellist vist siia sobiks

Foorumi liiget
0 +
Toetajaliiget
0
Nõustamist
0 +

Missioon

EMA kõneleb nedne eest, kelle hääl pole metsandus- ja keskkonnapoliitiliste otsustajateni jõudnud.

EMA eesmärk on viia raiemahud, -tempo ning -viisid metsaelustiku jaoks talutavatesse piiridesse ning tugevdada loodushoidlike huvigruppide positsioone tööstuse omaga võrreldava tasemeni.

Visioon

EMA ei ole raiumise vastu, vaid säästva majandamise poolt.

Usume, et Eesti metsade tervise tõsisesse ohtu seadnud laialdane lageraiemajandus ja pidevalt kasvavad raiemahud on võimalik asendada jätkusuutliku, metsa ökoloogiliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete väärtustega arvestava tasakaalustatud püsimetsandusega

Väärtused

Väärtustame ühist elukeskkonda ja soovime tagada meie lastele ja maailmale jätkusuutliku tulevikuperspektiivi.

Paljud EMA liikmetest on ka ise lapsevanemad. Mure ja hool järeltuleva soo pärast pärast on üheks oluliseks tõukejõuks, et vabatahtliku tööga meie metsade ja maa paremasse käekäiku panustada.

Missioon

EMA kõneleb nende eest, kelle hääl pole otsustajateni jõudnud

EMA eesmärgiks on viia raietegevus metsaelustiku jaoks turvalise elukeskkonna piiridesse ning tugevdada loodushoidlike huvigruppide positsioone tööstuse omaga võrreldava tasemeni

Visioon

EMA ei ole raiumise vastu, vaid säästva majandamise poolt

Usume, et Eesti metsaelustikku ohustav lageraiemajandus ja pidevalt kasvavad raiemahud on võimalik asendada jätkusuutliku ja säästva metsandusega

Väärtused

Soovime tagada lootusrikka tuleviku meie lastele

Paljud EMA liikmetest ja toetajatest on ka ise lapsevanemad. Mure tuleviku pärast on üheks oluliseks tõukejõuks, et looduskaitse tööga meie metsade ja maa paremasse käekäiku panustada