EMA inimesed

MTÜ Eesti Metsa Abiks looduskaitse ekspertide töögrupp töötab selle eesmärgi nimel, et Eesti metsades hakatakse rakendama säästvat metsamajandust, mis toetaks ka looduskeskkonna jätkusuutlikkust. Ekspertide töö hõlmab endas metsandusliku ja looduskaitselise nõu andmist, metsandusprobleemide tuvastamist, looduskeskkonnas toimuvate raiete kaardistamist, meediatöö korraldamist. Lisaks kuuluvad tegevuste hulka kampaaniate juhtimine, loodushariduslike ürituste ja matkade läbiviimine, keskkonnaressursse puudutavate arengukavade koostamisprotsessides osalemine. Ning mis peamine, nõustame metsa- või loodusmurega üksi jäänud inimesi või kogukondasid.

Kõige kiireloomulisemate küsimustega seoses palume ühendust võtta Eesti Metsa Abiks juhatusega telefoni teel, ühendust saab võtta ka kirjalikult, aga kiireloomulistes küsimustes soovitame helistada.

Kirjalikult tulnud küsimused suuname vajadusel vastavale EMA eksperdile edasi, kes vastab Teie küsimusele lähima kolme tööpäeva jooksul.

Hoiame Eesti metsasid ja koos oleme tugevad!

 

Mati Sepp

metsanduse- ja looduskaitse ekspert, juhatuse liige
mati@eestimetsaabiks.ee
+372 539 36 991

Helena Eenok

finants, kommunikatsioon, juhatuse liige
helena@eestimetsaabiks.ee
+372 569 87 256

Raul Steinberg

kommunikatsioon, veebilehe arendaja, juhatuse liige
raul@eestimetsaabiks.ee
+372 562 99 179