22.03.2019: EMA ESITAS MAAELUMINISTEERIUMI TAIMEKAITSEVAHENDITE TEGEVUSKAVA EELNÕULE PARANDUSED


Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas Maaeluministeeriumile parandusettepanekud „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava 2019-2023“ (TSKT) eelnõule, mis tegeleb peamiselt erinevate taimekaitsevahendite lubatavate tasemete sätestamisega.Maaeluministeeriumi esmaseks suunaks eelnõus oli erinevate taimekaitsemürkide regulatsioonide lõdvendamine nii lõpp-produkti mürgisisalduse, põhjavee mürgisisalduse kui ka eeldatavate rikkumiste taseme osas.

Sellised arengud on ühenduse hinnangul vastuolus Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiviga, Euroopa Parlamendi nõuetega rahvatervise kaitse osas, hea põllumajandustavaga ning säästvusele suunatud eesmärkidega. Esitatud ettepanekud valmisid koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ökoloog-mikrobioloogi Kai Künnis-Berese ning Maaülikooli teadlastega.


Eesti Metsa Abiks kutsus lisaks konkreetsetele parandusettepanekutele üles ka uut mahepõllumajanduse arengukava ja järgmist looduskaitse arengukava koostama, et TSKT 2019-2023 saaks ka järgneval kümnendil olla kooskõlas ajakohaste, eeldatavasti praegusest kõrgemate looduskaitsenõuetega.

Samuti tegi EMA ettepaneku varustada jaemüügis olevad pestitsiidid hoiatussiltidega ning eemaldada need järk-järgult müügilt, sest selliste taimemürkide kasutamine on kahjulik nii inimestele kui ka kogu looduskeskkonnale, sh põhja- ning pinnaveele. Seepärast oleks riigi poolt vastutustundlik piirata mürgiste ja tervistkahjustavate pestitsiidide müüki.

Lisaks on pöördumises mesinikega koostöös valminud ettepanekud, mis soovitavad keelata kodutarbijate glüfosaadi kasutuse ning selle müügi isikutele, kes pole läbinud taimekaitsevahendite tarvitamise koolitust. Samuti tahavad mesinikud, et lõpetataks herbitsiidide kasutamine Eesti Raudtee ja Maanteeameti trassidel.

Ettepanekutega saab täies mahus tutvuda siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/wp-content/uploads/2019/03/EMA_-Kai-Taimekaitsevahendite_kaitsekava_ETTEPANEKUD_1803191.pdf


Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised