30.05.2018: KODANIKUD TEAVITAVAD RIIGIKOGULASI IDAVIRUMAA JAAMADES PUIDU PÕLETAMISE OHTLIKKUSEST

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) koguneb täna varahommikul kell 7.00-9.00 ja lõunal kell 12.00-14.00 Riigikogu esisele platsile, et arutleda teisele lugemisele mineva elektrituruseaduse muudatuse üle. Kodanike eesmärgiks on teavitada tööle saabuvaid riigikogulasi ja ühiskonda laiemalt Elektrituruseaduse muudatuses peituvast ohust, milleks on Ida-Eesti elektrijaamades puidu põletamine taastuvenergia kvootide müügi eesmärgil.

Kodanikuühendus juhib tähelepanu elektrituruseaduse muudatusega loodud paragrahvidele § 594 ja § 595, kuna need ei välista massilist puidu põletamist Eesti elektrijaamades taastuvenergia kvoodikaubanduse raames.

„Kogunemise eesmärgiks on teavitada riigikogulasi, et meie poolt viidatud seadusemuudatuse punkti suhtes tuleb erilist tähelepanelikkust üles näidata, kuna selle raames on võimalik hakata Eesti metsa Auvere ahjudesse ajama,“ selgitas EMA koordinaator Linda-Mari Väli. „Kui seadus täna vastu võetakse, siis tuleb viidatud paragrahvidesse muudatused sisse viia ning me oleme valmis ka ise uue sõnastuse välja pakkuma.“ Väli lisas, et peale viidatud punktide EMA-l seadusemuudatusele pretensioone pole. Ühenduse hinnangul on muudatusel muus osas positiivne, väike-ettevõtja elu kergendav ning taastuvenergia toetussüsteeme õiglasemaks reguleeriv mõju.

Seevastu suuremahuline puidu põletamine ei ole kaasaegseima teadusinfo alusel jätkusuutlik energiaplaan, kuna see ei erine süsinikuheitme poolest fossiilkütustest ning samuti pole võimalik fossiilkütuseid puiduga täielikult asendada. Hiljuti ilmus puidupõletamise kohta ka Ühendkuningriigi riikliku metsakomisjoni uurimisagentuuri Forest Researchi koostatud kriitiline raport, mis puudutas biomassi kasutamise jälgi Euroopa kliimapoliitikas. Raportis leiti, et puidu masspõletamisega energia tootmise eesmärgil võib süsinikuheide kahanemise asemel hoopis kasvada, süvendades veelgi juba niigi kontrolli alt väljuvat kliimakriisi. Samuti leiti, et mõningad bioenergia liigid on fossiilkütustest koguni suurema süsinikuheitmega.

Puiduenergia kvoodikaubandusse on kriitilised suhtunud ka Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Eesti Rohelise Liikumise (ERL) spetsialistid ning riiklikul tasandil on Belgia ja Holland juba puidu masspõletamise jätkusuutmatust mõistnud. Biomass konkureeriks statistikakaubanduse raames ebaausalt ka hoopis loodushoidlikumate energiatootmise vormidega nagu tuule- ja päkeseenergia.

Riigikogu esisel platsil (Lossi tee 1a) toimuva kogunemise päevakava:

  • 7.00-9.00 kogunetakse Riigikogu esisele platsile. Selgitavate kõnedega esinevad EMA koordinaatorid Linda-Mari Väli, Indrek Vainu, Mati Sepp ja teised. Tervitatakse tööle saabuvaid riigikogulasi, et elektrituruseaduse muudatuse teemal arutleda. Soovijad saavad võimaluse oma metsa- või muust loodusemurest avalikult rääkida
  • 9.00-11.55 minnakse Riigikogu kõrval asuvale Hirvepargi haljasalale, et teavitustööst veidi puhata ning vabamas õhkkonnas loodushoiu, kodanikuaktivismi ning muute põnevate teemade osas keelt sügada
  • 12.00-14.00 kogunetakse taas Riigikogu esisele platsile, et kõnetada veel enne seaduseelnõu teise lugemise algust tööle ruttavaid riigikogulasi. Peetakse viimased kõned ja minnakse laiali

 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised