EESTI METSA ABIKS (EMA) ON VÕITNUD KÜMNENDI OLULISEMA KESKKONNAALASE KOHTUVAIDLUSE

Sündinud on kohtupretsedent. Kohtuotsuse järgi on senine Natura 2000 alade majandamise praktika olnud õigusvastane ehk ebaseaduslik.

Saab vaid nentida, et seni Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja erametsaomanike poolt teostatud raied Natura 2000 aladel, on olnud samuti ebaseaduslikud. Vastutus jääb paraku Keskkonnaametile, kes on metsateatisi looduskaitsealadele väljastanud mõjusid hindamata, valdavalt automaatülevaatusega.

Natura 2000 aladel oleks metsamajandamine võimalik vaid juhul, kui igale raiele on eraldiseisvalt teostatud Natura 2000 eelhindamine ja/või hindamine, mis annab teada, et raietel puudub Natura ala terviklikkusele oluline mõju.

Sisuliselt peaks see otsus tähendama seda, et kõik Natura 2000 alad jäävad edaspidi uuendusraietest puutumata. Pole usutav, et lageraie kaitsealal ei mõjuta ala terviklikkust.

Eeldame, et oluline mõju ala terviklikkusele võib puududa ainult juhul kui piiranguvööndis tehakse enda tarbeks valikraietega näiteks küttepuid. Aga see jäägu juba mõjuhindajate otsustada!

EMA ja Keskkonnaameti vaheline kohtulahing kestis kokku umbes kaks ja pool aastat. RMK oli kaasatud kolmanda osapoolena. Raha kohtuskäimiseks oleme EMA poolt kokku saanud vaid annetajate toel ja seda on kulunud kümneid tuhandeid eurosid. Summa on suurem kui 35 000 eurot, millest esialgu on meile Keskkonnaametilt tagasi määratud 11 323 eurot.

Meie kohtulahing sai alguse, kui vaidlustasime 2021. aasta veebruaris koguni 6000 Natura 2000 aladele väljastatud metsateatist, millest kohus noppis välja mõned näidisjuhtumid, mis jäid menetlusse. Paralleelselt jäi käima kümmekond vaidlust, millest kohus omakorda valis välja Ontika maastikukaitsealal väljaantud metsateatise nn pilootvaidluseks ning ülejäänud menetlused said selleks ajaks peatatud.

Nüüd oleme pilootvaidluse võitnud ning ootame positiivset otsust ka teiste vaidluste osas. Sisulist vaidlust enam ei ole, sest kohus on otsustanud. Seejärel peaksime tagasi saama veel kohtukulusid, mida siis edaspidi järgmiste oluliste vaidluste peale kulutada!

Olemegi hetkel valimas järgmist kaasust, millega uuesti lahingusse minna.

Me täname südamest ka oma advokaate, Indrek Kukk ja Karin Marosov advokaadibüroost PwC Legal on teinud erakordset tööd.

Südames on soe tunne, oleme ühise metsakaitseliikumisena teinud koos midagi, mis on kõike muutev! Natura 2000 alad on edaspidi palju paremini kaitstud.

Looduskaitse nõuab pühendumist ning läbi aastate on see läbi põletanud ja loobumismõtteid tekitanud mitmetes aktiivsetes inimestes. Peale aastatepikkust võitlust oma isikliku elu arvelt, on tundunud et põrkame ikka ja jälle murdumatu seina vastu ja lahendused tulevad liiga aeglaselt.

Täna näeme, et lahendused on olemas, juba täna. Üheskoos oleme tugevad ning koos saame oma loodust ja metsasid tõepoolest kaitsta!

Oleme südamest tänulikud igale Eestimaa loodusest hoolivale inimesele, kes on meile annetuse teinud, tänu teile on meie metsad nüüd paremini kaitstud 🙏

Foto: Karl Adami

Jaga

Teised uudised