Eesti Metsa Abiks mõistab keskkonnaministri tänase otsuse sügavalt hukka

Eeldame, et Erki Savisaar võtab oma metsatööstuse lobi survel tehtud otsuse tagasi ning vabandab Eesti ühiskonna ees.

Keskkonnaministeerium teatas täna, et uuendusraiete pindala Eestimaa riigimetsades jääb sisuliselt samaks, mis on olnud varasematel aastatel – see tähendab seda, et laastamine jätkub samas tempos, arvestamata asjaolu, et nii Eesti loodus kui ka eestimaalaste kannatus on juba viidud viimase piirini.

Vanemate metsade osakaal Eestimaal majandusmetsades on kriitiliselt vähenemas, mis tähendab seda, et liikidel, kes vanemaid metsasid elupaikadeks vajavad, on üha vähem ja vähem kohti, kus elada. 

Metsatöösturid on endale läbi agressiivse lobitöö tekitanud olukorra, kus neil on väga unikaalne positsioon, ja arusaamatul põhjusel tullakse nende soovile kasumit teenida, valitsuse tasandil vastu. Metsatööstuse huvid on vastandlikud Eesti inimeste soovile, et loodus oleks hoitud ja et raiemahtusid vähendatakse. Turu-uuringute AS aprillis 2022 läbi viidud uuring näitab, et 63% Eesti elanikest pooldab raiemahu vähendamist riigimetsas ning vaid 3% selle suurendamist.

Sisuliselt tühistas Erki Savisaar oma eelkäija Tõnis Mölderi möödunud aasta lõpus tehtud otsuse raiemahtusid riigimetsades 13% võrra vähendada.

Endine keskkonnaminister Tõnis Mölder on sotsiaalmeedia vahendusel juba varakult selle otsuse hukka mõistnud ning teada andnud, et raiemahu suurendamine hakkab toimuma inimestele oluliste KAH alade arvelt, sest mahu vähendamise üks peamisi eesmärke oli kaitsta just linnalähedasi metsi.

Tõnis Mölder lisas, et puidusektori kasumiiha on kahjuks kasvanud. Raiemahu vähendamine oli ainuõige samm, arvestades lähiaastatel ees ootavaid rohepöörde eesmärke. Meie metsade jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks raiemahtu nii riigimetsas kui ka erametsades ka järgnevatel aastatel piirata.

Oleme Tõnis Mölderiga sama meelt, tänane otsus on tugevas vastuolus sellega, mida eestimaalased Keskkonnaministeeriumilt ootavad.

Lisaks on olukord tõsine ka seetõttu, et RMK-l on raieküpset majandusmetsa hetke seisuga umbes 150 000 hektarit ja raiesurve on üle 11 000 hektari aastas. See mets saaks maha raiutud praeguste mahtude juures 13-14 aastaga. Eesti loodus ei suuda sellise raietempoga sammu pidada ja Keskkonnaministri otsus tooks lähitulevikus kaasa suuri raskusi ka metsatööstusele, kes arvatavasti peab hakkama uksi sulgema, mis tooks omakorda kaasa suurel arvul koondamisi ja halvimal juhul maasektoris töökohtade suure kokku kukkumise. Mõistlikum oleks raiemahtu tänasel päeval jätkusuutlikult vähendada, kui see on veel reaalselt võimalik ja kahjud sotsiaalselt ühiskonnale oleks kordades väiksemad ning ka elusloodus saaks võimaluse lõpuks üleraie mõjust taastuda. 

Keskkonnaminister Erki Savisaar peab võtma oma otsuse eest vastutuse, vabandama Eesti ühiskonna ees ja võtma oma otsuse tagasi. Maaelu ja looduskeskkonda kahjustavaid otsuseid ei tohi lubada ega ammugi vastu võtta, eriti metsatööstuse lobile alludes. 

Ministrilt ootame arukaid ja tulevikku suunatud otsuseid, mitte Eesti riigi alustalade lõhkumist läbi looduse hävitamise.

Rõhutame, et ühiskonna ootused on midagi muud, kui lagedaks raiutud Eestimaa: Turu-uuringute AS aprillis 2022 läbi viidud uuring näitab, et 63% Eesti elanikest pooldab raiemahu vähendamist riigimetsas ning vaid 3% selle suurendamist. Keskkonnaminister ei saa töötada Eesti rahva vastu!

Jaga

Teised uudised