EESTI METSA ABIKS NÕUAB KAITSEMINISTEERIUMILT AKTIIVSET LOODUSKAITSET

Jagame Harju Elu artiklit, mis on valminud EMA osalusel ja kus on välja toodud meie nõudmised Kaitseministeeriumile, kaitset vajab nii Eesti riik kui Eesti loodus.

➡️ Eraldi ja väga keeruline küsimus on muidugi nii Nursipalu kui Soodla laienemisega seoses, kuid oleme hetkel siin artiklis keskendunud sellele, et olemasolevatel aladel oleks loodus maksimaalselt kaitstud. Südamest väga toetame nii Nursipalu kui Soodla inimeste ennastsalgavat võitlust oma elukeskkonna säilimise nimel. Ka minu maakodu on Soodla piiri peal ja mul puudub teadmine, kuidas suved seal edaspidi mööduma hakkavad, kas saan veel vaikust ja linnulaulu kuulata või mitte. Kuid praegu kirjutame loodusest.

➡️ EMA poole pealt andsid Harju Elu ajakirjanikule kommentaare Helena Eenok ja Vahur Värk, kes on samas ka Soodla Kaitseks MTÜ juhatuse liige.

➡️ Ehk tundub kummaline, et oleme välja toonud selle, kuidas USA-s on sõjaväealadel looduskaitse korraldatud, kuid see on hea eeskuju ka Eestile. Paralleelselt sõjaväeliste harjutustega on sealse Kaitseministeeriumi palgal looduskaitseteadlased, kes viivad aladel läbi aktiivset liigikaitset, teadus- ja haridusprogramme. Neil on ka eraldi seadus, mis sellist koostööd looduskaitse ja sõjaväe vahel reguleerib, sellist praktikat on ka Eestisse vaja.

➡️ Seadusega nõutavad plaanid peavad sisaldama tegevusi, mida kasutatakse elupaikade taastamiseks, ohustatud ja haruldaste liikide kaitsmiseks ning metsloomade ja -lindude populatsioonide haldamiseks.

„Seaduse eesmärk on säilitada ja parandada looduskeskkonda sõjaväebaasides ja nendega seotud maadel. See tähendab, et looduskaitselised jõupingutused hõlmavad mitte ainult polügoone ümbritsevat ala, vaid ka baasi sees asuvaid maa-alasid. Polügoonid on sageli suured ja nendes võivad leiduda olulised elupaigad ning haruldased ja ohustatud liigid,“ selgitab Eesti Metsa Abiks (EMA) juhatuse liige Helena Eenok.

➡️ EMA on kirjutamas ka avalikku pöördumist, mis juhib tähelepanu sellele, et Kaitseministeerium on seoses suurenenud julgeolekuriskiga laiendamas kaitseväe kasutuses olevaid alasid mitmel pool Eestis. Riigi kaitsevõime tõstmine on vaieldamatult oluline ning vajalik ning protsessi käigus tuleks kompromisside leidmiseks läbi rääkida erinevate seotud huvigruppidega. Pöördumine esindab looduskaitsjate huvigrupi kompromissettepanekut, mille rakendamine võimaldaks Kaitseministeeriumi tegevusele anda looduskaitseorganisatsioonide poolt suurema toetuse.

➡️ Lisaks leiame, et kuigi Kaitseministeerium on tellinud kaitseväealadele hulgaliselt inventuure ning liikide seireid, pole need piisavad selleks, et omada adekvaatset ülevaadet ökosüsteemide olukorrast kaitseväealadel. Vajalik on mitmekülgne ja integreeritud lähenemine. Lisaks inventuuridele ja liikide seiretele peaks Kaitseministeerium eraldama rahalisi vahendeid selleks, et nende alluvuses töötaks liikide kaitsele spetsialiseerunud osakond, mis teeks tihedat koostööd teadusasutuste, ülikoolide ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Loe edasi siit: https://harjuelu.ee/soodla-harjutusvali-mures-on-nii…/

Fotol on Jussi Nõmm.

Foto Wikipediast: Hannu – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5054203

Jaga

Teised uudised