Eesti Metsa Abiks: praegusel kujul on uus metsanduse arengukava vastuvõetamatu

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) edastas eile (17.01) omapoolsed ettepanekud metsanduse arengukava 2030 kavandile, toonitades, et arengukava poolt paika pandud võimalik aastane raiemaht ei tohi ületada 7 miljonit tihumeetrit aastas. Praegusel kujul plaanitakse raiemahu ülempiiriks 9-11 miljonit tihumeetrit aastas, kuid see ei taga metsaressursi jätkusuutlikku kasutamist ja looduskeskkonna piisavat kaitset, leiab EMA.

Kokku esitas kodanikuühendus keskkonnaministeeriumile kaheksa ettepanekut, mis käsitlesid raiemahu ülempiiri vähendamisele lisaks looduskaitsealade, asulametsade ja ajalooliste pühapaikade parema kaitse vajadust. Osutati ka vajadusele peatada puidu masspõletamine elektrienergia tootmiseks, tõsta puistute raievanuseid, mida on varasematel aastakümnetel vaid alandatud ning suurendada rangelt kaitstavate metsade osakaalu 14%-lt vähemalt 28%-le. Lõpetuseks toonitati, et metsanduse arengukava vajab laiemapõhilist huvigruppide kaasamist ka peale 21. jaanuariks plaanitud avalikku koosolekut.

EMA juhatuse liige Mati Sepp rõhutas, et Keskkonnaministeeriumi praegune tegevus arengukava protsessis ei ole Aarhusi konventsioonist tulenevate nõuetega kooskõlas. “Keskkonnaministeeriumi seisukoht käesoleva kaasamisringi info väljastamisel oli, et põhimõtteid praeguses etapis ei muudeta,” osutas Sepp konventsiooni rikkumisele. “Kui põhimõtted on lõplikult kinnitatud enne keskkonnamõjude hindamise protsessi läbiviimist, siis on arusaadavalt õiglane kahtlustada, et keskkonnamõjude hinnangut tehakse formaalsel eesmärgil, mis ei taga süstemaatilist läbipaistvust. Kui Eesti avalikkusele sedavõrd olulises protsessis ei suudeta läbipaistvust pakkuda, siis ei ole mõeldav ka MAK2030 eelnõuga sellisel kujul jätkamine.”

EMA kavatseb esitatud seisukohtasid tutvustada ja kaitsta ka 21. jaanuaril toimuval avalikul kaasamisüritusel.

Tutvu kodanikuühenduse ettepanekutega siin: https://www.eestimetsaabiks.ee/…/Eesti_Metsa_Abiks…

Lisainfo:

Mati Sepp

Eesti Metsa Abiks (EMA)

looduskaitse- ja metsanduse ekspert ning juhatuse liige

mati@eestimetsaabiks.ee

5393 6991

Jaga

Teised uudised