HARJU ELU: SAKU RABAMETSA RAIE ULATUS NÖRRITAB METSAKAITSJAID

Mis on meie hinnangul selle juhtumi peamised õppekohad RMK-le?

➡️ KAH-alade lageraie soovi puhul tuleb kogukonda korrektselt teavitada ning kokku leppida raie tingimused. Kogukonna arvamusega tuleb arvestada;

➡️Pole hea mõte kuuse-kooreüraski tõrjumise sildi all maha raiuda täiesti terveid mände ja kõrvalasuvale eraldisele kasvama jätta värske üraskikahjustusega kuusk, mis on potentsiaalne üraskikolde allikas järgmiseks kevadeks;

➡️ Suur kommunikatsiooniprobleem tekkis sellest, et RMK andis kohalikule kogukonnale teada “seisukorrajärgsest lageraiest, kuusekooreüraski tõrjumise eesmärgil”, mida tavainimene mõistis just nimelt nagu loogiline on, kogukonnametsast raiutakse kuused, mis on üraskist kahjustatud, eesmärgiga peatada kuuse-kooreüraski levik.

Tegelikult telliti ……

Loe edasi EMA Facebooki grupist 👇

https://www.facebook.com/groups/eestimetsaabiks.liikumine/posts/1272336980093648

Fotol männikänd lageraiutud eraldiselt.

Jaga

Teised uudised