Ettepanekud Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõule

Millal? 4.09.2020

Miks? Soovitasime Keskkonnaametil (LKS ja LD alusel):

1) täiendada kaitse-eesmärkide nimekirja alal leiduvate Natura elupaikade ja I ning II kaitsekategooria liikidega, nt niidurüdi, hüübi, jäälinnu, paksukojalise jõekarbi, suurvidevlase, limatünniku ja teistega. Juhtisime tähelepanu ka mõnedele eelnõusse sisse lipsanud ebatäpsustele.

2) Soovitasime kõiki kaitse-eesmärke kaitsta mitte piirangu- vaid sihtkaitsevööndis, et saavutada kindlamat kaitstust.

3)Korrigeerida Alutaguse rahvuspargi piire nii, et sellesse jääks rohkem Alutaguse RP ökosüsteemi osi. Tegemist ei ole laiendusettepanekuga, vaid nimelt piiride korrigeerimise ettepanekuga, praeguste piiridega ei moodusta rahvuspark meie hinnangul loogilist tervikut. Tõime seda tõika ilmestamaks välja ka teisi läheduses asuvaid loodusväärtuslikke alasid, mida võiks, ent ei ole hädavajalik rahvuspargiga liita.

Teadaolevalt on oma ettepanekud Alutaguse RP kaitse-eeskirjale esitanud ka Eestimaa Looduse Fond.

Mis seisus asi on? Kolm meie poolt soovitatud liiki lisati kaitse-eesmärkide nimistusse. Märgitakse, et kaitsealade kaitsekordade protsessi eesmärk ei ole kaitsekordi märgatavalt karmistada. Mainiti, et meie poolt soovitud rahvuspargi piiride laiendamise ettepanek kattus suuresti Eestimaa Looduse Fondi ettepanekuga, mis on ka menetlusse võetud.

Jaga

Teised uudised