Ettepanekud Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonnas asuvate vana kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamise väljatöötamise kavatsusele

Millal? 30.11.2019

Miks? EMA tegi Keskkonnaametile ettepanekud: 1.  Mitte kaitse alt välja arvata Kabelimäge ehk Kalevipoja istet KLO1000094; 2. Mitte kaitse alt välja arvata Kassinurme linnamäge KLO1000484; 3. Mitte kaitse alt välja arvata Kebjamäge KLO1000489;  4.  Mitte kaitse alt välja arvata Kollase nartsissi kasvukohta KLO1000496; 5. Mitte täielikult kaitse alt välja arvata Kuremaa järve äärset puhkeala KLO1000502; 6. Mitte kaitse alt välja arvata Linnutaja linnamäge KLO1000519; 7. Mitte kaitse alt välja arvata Närska botaanilist mikrokaitseala KLO1000304; 8. Mitte kaitse alt välja arvata Reastvere linnamäge KLO1000002; 9. Mitte kaitse alt välja arvata Vellavere Kogrejärve ja Kullamäge KLO1000444. 10. Mitte kaitse alt välja arvata Vilina linnamäge KLO1000112; 11. Mitte kaitse alt välja arvata Õvi kivikülvi KLO1000426

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet vastas 2.01.2020, nõustudes osaliselt üksikute esitatud punktidega, aga lükates enamuse ettepanekuid tagasi. Keskkonnaameti vastusest: “Linnamäed on ajalooliselt olnud lagedad, mistõttu ei saa me nõustuda asjaoluga, et neid peaks kaitsma koos puittaimestikuga, mis on sinna kasvanud umbes viimase sajandi jooksul. […] Praeguste andmete kohaselt ei ole põhjust (tsenseeritud) VTK-st eemaldada, kuna ala kaitse alt välja arvamine ei toimu kindlasti niipea. […] Keskkonnaamet on seisukohal, et Kuremaa järve äärse puhkeala kaitse alt väljaarvamine ei ohusta vääriselupaikasid VEP102016 ja VEPL01406 ning (tsenseeritud) elupaikasid. […] Nõustume, et Närska botaanilise mikrokaitseala osas vajavad andmed täpsustamist. Selleks planeerime vegetatsiooniperioodil veelkord ala üle vaadata ning seejärel otsustame, kas võtame objekti VTK-st välja või mitte. […] Praeguste andmete kohaselt ei ole põhjust Vellavere Kogrejärve ja Kullamäge VTK-st eemaldada. […] Tänaseks on Õvi kivikülvist säilinud vaid väga vähe. Objekti esteetilisus, esinduslikkus ja omanäolisus, mille pärast see algselt kaitse alla võeti, on hävinud. Ala tuleb kaitse alt välja arvata, et korrastada Keskkonnaregistrit. Väärtuse kaotanud ja hävinud alade kaitse alt väljaarvamine loob paremad võimalused väärtuslikumate alade kaitse tagamiseks. […] Kui menetluse käigus siiski selgub olulisi asjaolusid ning mõne objekti kaitse alt välja arvamine on ennatlik, võetakse need menetlusest välja.”

Jaga

Teised uudised