Ettepanekud Kivisaare liigikaitseala kaitse alt mahaarvamise väljatöötamise kavatsusele

Millal? 4.05.2020

Miks? Keskkonnaamet teeb ettepaneku Kivisaare liigikaitseala (KLO1000044) kaitsealana kaitse alt välja arvata. EMA on Kivisaare liigikaitseala kaitse alt välja arvamise vastu. Praeguste plaanidega jääks 88% kogu (tsenseeritud) elupaigast kaitseta.

EMA ettepanekud: 1. Algatada Kivisaare liigikaitseala kaitse-eeskirja muutmine, muuta liigikaitseala LKA-ks; 2. Pärast uue kaitse-eeskirja jõustumist võtta 2 (tsenseeritud) PEP-i kaitse alt välja; 3. Tagada terviklik (tsenseeritud) elupaiga kaitsmine SKV-ga; 4. Moodustada üks kaitse all olev ala, nii et ka teised liigid oleksid kaitse all; 5.  Laiendada ala nii, et põllualad oleksid samuti kaitstud ja hooldatud nii, et toetaksid (tsenseeritud) elupaiga tingimusi; 6. teha piirid loogilisemaks, järgides kas katastri piire või maastikulisi iseärasusi.    – piiranguvööndis peaks olema lubatud ainult väiksemad raietööd; 7. Rohumaa-alad peaksid olema hooldatud nii, et need moodustaksid ka tulevikus (tsenseeritud) toitumisala. 

Mis seisus asi on? 29.05.2020 lükkas Keskkonnaamet EMA ettepanekud tagasi.

Jaga

Teised uudised