Ettepanekud Oja liigikaitseala kaitse alt välja arvamise väljatöötamise kavatsusse

Millal? 14.10.2019

Miks? KeA ettepanek on arvata kaitse alt välja Oja liigikaitseala, mis asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Parika külas. Oja liigikaitseala pindala kattub 66% ulatuses Jamsi metsise püsielupaigaga ja Oja liigikaitseala kaitse alt välja arvamise korral arvatakse tegelikult kaitse alt välja 27,2 ha suurune ala, mis jääb täies ulatuse riigimaale. Kaitse alt arvatakse välja alad, kus enamasti on levinud inimtegevusest tugevasti mõjutatud kuivendatud metsad. EMA teeb ettepaneku: 1. muuta Oja liigikaitseala Oja looduskaitsealaks; 2. muuta Oja LKA vöönditüüp piiranguvööndist sihtkaitsevööndiks; 3. lisada Jamsi xxxxxx PEP Oja looduskaitsealasse; 4. laiendada Oja LKA piire praeguse piiri ääres asuva (RMK mets) natura elupaiga 9080* võrra.

Mis seisus asi on? Keskkonnaamet lükkas EMA ettepanekud täiel määral tagasi (15.11.2019).

Jaga

Teised uudised