Metsakaitsja valimiskompass aitab näha kandidaatide loodushoiuvalmidust

Kodanikuühendused Eesti Metsa Abiks (EMA) ja Päästame Eesti Metsad (PEM) korraldasid koostööprojektina omavalitsuse volikogu valimistel kandideerijate seas veebiküsitluse, esitades kandidaatidele kolmteist loodushoidu puudutavat küsimust, millele laekus vastuseid peaaegu kõigist valimispiirkondadest üle Eesti.

Küsimused puudutasid üldplaneeringuga lageraiete välistamist, kõrgendatud avaliku huviga metsade kohaliku kaitse alla võtmist, uute looduskaitsealade moodustamist omavalitsusüksuses, Natura 2000 alade kaitset, elurikkuse suurendamist puudutavate rahaliste meetmete rakendamist, uute kaevanduste ära hoidmist ja muid keskkonnahoidu puudutavaid teemasid. Suurem osa vastanutest avaldas soovi rohealade ning looduskeskkonna kaitseks seista.

Metsakaitsja valimiskompassi koondatud vastustega saab tutvuda aadressil www.metsakaitsja-valimiskompass.ee

EMA ja PEMi ühine küsitlus valmis Eesti Looduskaitse Koostöövõrgustiku metsanduse huvikoja koostööprojektina.

Jaga

Teised uudised