MTÜ Eesti Metsa Abiks mõistab sügavalt hukka Eesti Maaülikooli selgelt läbinähtava kallutatuse ja avaliku metsatööstuse ärihuvide eest seismise

Tuletame meelde, et Maaülikool on Eestis ainuke ülikool, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 65. kohal. Rahvusvahelises edetabelis asub maaülikool 1000 parima ülikooli seas, olles kohtadel vahemikus 801 – 1000. Sellist seisust omades, tuleb hoida väärikust ja ülikooli head nime. Head nime peavad hoidma ka ülikooliga seotud isikud, nagu näiteks Eesti Maaülikooli nõukogu liige Raul Kirjanen, kes on ka Graanul Invest AS juhatuse esimees.

Lugedes ERR-is ilmunud arvamusartiklit „Maaülikooli teadlased: metsa majandamata jätmine on kliimavaenulik”: https://www.err.ee/1608741700/maaulikooli-teadlased-metsa-majandamata-jatmine-on-kliimavaenulik,  mille autorite nimekiri on muljetavaldav: Mait Klaassen Eesti Maaülikooli rektor, Marek Metslaid metsanduse ja inseneeria instituudi direktor, Ahto Kangur metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetooli juht, Endla Reintam õppeprorektor ja Allan Sims vanemteadur. Tekib põhjendatud mure, et ülikooli hea nime eest ei seista piisava väärikusega ja langetud on tavalisele PR tasemele, kasutades selleks ülikooli head nime ja oma positsioone ülikooli kõrgetel kohtadel. 

ERR-is ilmunud artikli sisu on teaduslikult puudulik, metsatööstusele sobivas võtmes käsitletakse teaduslikult ringelnud informatsiooni. Lisatud ei ole ühtegi viidet teadustöödele, mis kinnitaks lugejale arvamusloo usaldusväärsust. Viidete lisamine on teadlastele tavapäraselt üsna automaatselt toimuv tegevus, aga antud arvamusloo puhul need puuduvad. 

Lisaks juhime tähelepanu, et teadlaste töö pole ühiskonna arvamuse kujundamine või muutmine kellegi ärihuvide kasuks, vaid teadlaste töö on informeerida ühiskonda nii, et nende baasil saaks ühiskond vastu võtta mõistlikke otsuseid. 

Artiklist on täielikult välja jäänud elurikkuse kriis, mis omakorda loob lugeja jaoks eksitava sõnumi. Eile esitlesid teised teadlased Riigikantselei poolt tellitud Rohepoliitika eksperdirühma raportit ja kinnitati, et elurikkuse kriis ja kliimakriis on ühtne probleemistik ja neid ei tohi eraldiseisvana käsitleda. Teadlaste töö on esitleda teadust tervikuna, mitte esitada hoolikalt välja valitud infot kildude kaupa, mis sõnumit moonutavad ja ammugi ei tohiks teadlased luua infot, mida on võimalik ka ilma suuremate teadmisteta käsitleda kui manipulatiivset informatsiooni edastust.

Eestis on süsinikuringlust küll uuritud, kuid suurte puudustega. Kombineerides olemasolevat infot parasvöötmete metsades tehtud uuringutega, selgub hoopis tõsiasi, et vanad metsad on olulised süsinikusidujad. Sellest teadmisest saab lugeda ka järgnevast 2019. aasta ERR artiklist: https://novaator.err.ee/997480/vanad-metsad-on-olulised-susinikusidujad Lisamärkusena – selles artiklis on kenasti toodud ka teaduslikud viited, millele info tugineb, erinevalt kõnesolevast Eesti maaülikooli arvamusloost.

MTÜ Eesti Metsa Abiks mõistab Eesti Maaülikooli esindajate tegevuse üheselt hukka ja eeldame, et see piisk karikasse oli nüüd niivõrd täitev, et hukkamõistuga ühinevad kõrvaltvaatajatena seisvad teadlased, üheskoos Eesti ühiskonnaga. 

Tegemist on ebameeldiva olukorraga ja Eesti Maaülikool peab oma põhimõtteid tugevalt üle vaatama, milliste väärtuste eest ülikool seisab. Kui meil pole toimivat ökosüsteemi, siis lõpuks pole meil ka inimest, kes metsa majandaks. 

Jaga

Teised uudised