PRESSITEADE 29.03.2022 Eestimaa Rohelised ja Eesti Metsa Abiks pööravad ühiselt tähelepanu metsade riigikaitselisele olulisusele

Eesti Metsa Abiks saatis avaliku pöördumise kõigile Eestimaa otsustajatele, et pöörata tähelepanu metsade kaitse riigikaitselistele aspektidele.

Eestimaa Rohelised toetavad Eesti Metsa Abiks poolt välja toodud argumente.

Me peame kaitsma metsi, et säiliks looduslik tasakaal, elupaigad ning elurikkus, aga loodusmetsade säilimist vajab ka meie riik. Muuhulgas ka julgeolekulistel põhjustel.

Riigikaitse seisukohalt on oluline, et meil säiliksid looduslikud põlismetsad, mis pakuvad kriitilistel aegadel Eesti rahvale nii mitmekesisemat toidulauda kui takistavad oluliselt ka meie vaenlase üksuste ja tehnika liikumist. Suured lageraie alad on võimaliku sõjalise agressiooni korral otsene oht meie omariikluse säilimisele. Lagedaks raiutud väljad ei paku vajalikul määral varjumisvõimalusi ega võimalda planeerida piisavalt varitsusi, et Eesti pinnale tunginud agressori üksuste liikumist aeglustada ja neid kulutada.

Eriti küüniline on raiemahtude suurenemise nõudmine seega olukorras, kus meie idanaaber on taaskord näidanud, et rahumeelset kooseksisteerimist tema poolt oodata ei ole. Seetõttu on veelgi olulisem säilitada iga väike eelis, mis meil on ehk hoida alles võimalikult palju vana metsa.

Võsastunud lageraielank ja puupõllu-noorendik vajalikke kaitsevõimalusi ei paku!

Jõudu teile, Eesti Metsa Abiks, teema hoidmisel.Oleme avatud koostööle meie ühiste eesmärkide saavutamisel ja looduskaitseliste väärtuste eest võitlemisel.

Erakond Eestimaa Rohelised

Johanna Maria Tõugu

johanna@rohelised.ee

+372 5083887

***

Eesti Metsa Abiks avalik pöördumine:

Eesti Vabariigi siseturvalisust tuleb tõsta ja pelgalt NATO sõjatehnika sisse toomisest ei piisaEesti Metsa Abiks pöördub palvega kõigi poole, kelleni see pöördumine on jõudnud – toetame Eestimaa inimesi sama jõuliselt ja sama suure sihikindlusega nagu kogu demokraatlik maailm on täna toetamas Ukrainat.

Me ei tohi valitsevas kaoses unustada enda inimesi ja Eestimaa loodust. Kui jätame oma inimesed unarusse, on sellel laastav mõju meie enda riigile.

Eesti Vabariigi aastapäeval süüdati üle Eesti KAH-ala metsades leinaküünlad langenud looduse mälestamiseks ning protestiks Eesti metsaraie poliitika vastu. Inimesed üle Eestimaa on kaotanud usalduse RMK vastu, kes esindab Eesti riiki. Kogukonnad üle Eesti pöörduvad abi saamiseks looduskaitsjate poole ja küsivad, mida nad peavad tegema, et nende armsad seene- ja marjametsad alles jääksid. Vastame neile sageli, et oleme teiega koos ja loodame, et Eesti riik on samuti meid toetamas. Teeme kõik mis suudame, et Eesti inimesi ja loodust aidata. Rüüstav metsapoliitiline olukord peab koheselt lõppema kuna Eesti inimeste usaldus Eesti riigi vastu on maapiirkondades tugevalt murenemas.

Euroopas on alates tänasest alanud sõda ja Eesti riiki juhtivad inimesed peavad tagama, et eestlaste usaldus ja austus oma riigi vastu oleks vankumatult säilinud. Nendel hetkedel, ka praegustel ärevatel aegadel toob RMK, kes on Eesti riigi esindaja, harvesterid Eesti inimeste kodumetsadesse hävingut tooma. Nii kõigub ka meie inimeste usaldus Eesti riigi vastu. See on ühtlasi viljakas pinnas, millele ei tohi külvata kaose seemet.

Eesti Metsa Abiks kutsub kõiki otsustajaid, kaasa arvatud RMK-d, peatama koheselt kogukondadele elutähtsate KAH-ala metsade raiumise ja tulevikuraiete planeerimise. Eesti rahvas peab nägema ja saama tagasi kindluse, et Eestimaa metsad, mis on alati pakkunud meile raskel ajal hingerahu, on sama hoolega kaitstud, kui on meie Eesti Vabariik NATO kaitsva tiiva all.

Eesti Metsa Abiks süütas koos kohaliku Lõuna-Eesti elanikuga KAH-ala alla kuuluvas metsas kolm küünalt. Üks küünal vapratele Ukraina eest võitlevatele kodanikele, teine Eesti Vabariigi aastapäeva puhul ja kolmas küünal juba hävitatud looduskeskkonna mälestuseks.

Nüüd on käes aeg, et meie inimesed oleksid taas ühtsed ja meil oleks teadmine, et me ei pea võitlema oma eluks vajaliku looduskeskkonna säilimise eest Eesti riigi asutustega.

Lugupidamisega

Mati Sepp

Eesti Metsa Abiks MTÜ

Lisaks anname teada: 16. aprillil kell 13.00 toimub Vabaduse väljakul meeleavaldus koondnimetusega “METS ON EESTI RAHVA VABADUS”. Meeleavalduse eesmärk on näidata riigikogulastele ja metsatööstusele, et Eesti inimese arvamus ja meelsus on oluline.

Meeleavaldust korraldab Eesti Metsa Abiks MTÜ

Lisainfo:

Johanna Maria Tõugu

Erakond Eestimaa Rohelised

Johanna@rohelised.ee

5083 887

Mati Sepp

Eesti Metsa Abiks (EMA)

looduskaitse- ja metsanduse ekspert ning juhatuse liige

5393 6991

Fotol: Helena Eenok, Marko Kaasik, Thomas Waitz, Johanna Maria Tõugu, Mati Sepp

Jaga

Teised uudised