RMK võib Keskkonnaministri käskkirjaga aastas lagedaks raiuda pea 11 000 ha, aga raieteatisi on RMK võtnud juba üle 14 000 ha.

Eesti seadusandluses puudub toimiv süsteem, mis määraks ära maksimaalse lageraie pindala.

On teada, kui palju raieteatisi võetakse Eesti metsale, aga seda, kui palju metsa maha raiutakse, me tegelikult ei tea. Põhjus peitub suuresti selles, et 20 aasta jooksul pole olnud poliitilist tahet, et luua süsteem, mis annaks meile ülevaate Eesti metsades toimuva raiete osas. Me saame ainult pakkuda, et aasta 2022 tuleb metsade ja looduse jaoks üsna laastav, sest 19. augusti seisuga on võetud juba 52 479 ha lageraie teatist. Pidagem meeles, et raiumine alles kogub tuure ning see number ilmselgelt veel kasvab. Ametiasutused rahustavad sellega, et kõiki teatisi ära ei realiseerita, aga kui palju raiutakse, ei tea nad isegi. Kuna puudub süsteem, mis lageraiet ohjaks, võib võtta teatisi nii palju, kui kellelgi on seadustest või skeemidest tulenevalt võimalik ja ca 52 000 ha on alles algus. Tihumeetrites oleks see ca 11 miljon tihumeetrit metsa, millele lisame juurde ka veel teised raied.

RMK piiriks on ca 11 000 ha ja loodetavasti nad ka selles piirides püsivad, sest teatisi võtavad nemadki üsna hoogsalt (juba üle 14 000 ha) ja raske öelda, kas see tähendab nüüd seda, et nad eeldasid, et Keskkonnaminister tõstab nende raiemahtu ja tormasid kohe enam teatisi võtma või on siin mingi muu põhjus taga. Samuti ei tea me, kui paljud neist lageraie teatistest on läbi läinud kuritegelikul viisil. Keskkonnaagentuur on teadlik, et metsa andmeid võltsitakse, et saada lageraie teatisi, aga kui suures mahus see toimub, ei tea keegi kuna põhjalikku kontrolli asja üle pole soovitud teha. Üleüldiselt pole olnud näha mingit tahet saada ülevaade, mis metsas toimub. Jah, meil on SMI süsteem, aga see on oma vigadega ja andmed pole täpsed. 

Kas keegi näiteks kujutaks ette Peipsi järvel olukorda, et meil pole kala püügikogustele limiiti ette antud või selle üle puuduks adekvaatne kontroll ja süsteem? Mõistagi mitte. Seal on isegi kaluripaatidel GPS süsteemid küljes ja riiklikult vähemasti proovitakse hoida korda majas. Metsas sellist korda pole, sest tundub, et kellelegi sobib nii, et pole teada, kui palju metsa lagedaks raiutakse.

Poliitikutel oleks aeg vaadata otsa faktile, et Eesti mets on üle raiutud. Aeg on hakata välja töötama lahendusi. Hetkel teame, et suurem osa riigikogu koosseisust paraku ei hooli või ei oma mingeid teadmisi metsas toimuvast. 

Aasta 2022 tuleb raske Eestimaa loodusele ja see teadmine jõuab ametiasutustesse kohale  ilmselt alles aastal 2024, kui tõdetakse et aastal 2022 raiuti väga palju metsa maha. Hetkel on süsteem selline, et ligikaudu 2 aastat läheb aega selleks, et umbkaudseltki teada saada, kui palju Eestis metsa raiutakse. Seejuures saavad paljud inimesed selle eest ka väga palju palka, et selline umbmäärane süsteem oleks kaitstud. 

Loodame, et RMK siis rohkem ei raiu, kui seadusega on neil lubatud, kuigi juba on nad ca 3000 ha jagu rohkem raieteatisi võetud.

Kaua võib?

Jaga

Teised uudised