11.03.2019: EMA LIITUS RAHVUSVAHELISE SÄÄSTVA KAEVANDAMISE VÕRGUSTIKUGA

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) võeti rahvusvahelise võrgustiku “Yes to Life, No to Mining” (“Jah elule, ei kaevandamisele”) liikmeks. Võrgustik tegeleb keskkonnaohtliku kaevandamise murekohtadega, sealhulgas kogukondade õigusega ise oma elu mõjutava maakasutuse üle otsustada. Hetkel kuulub võrgustikku üle 60 organisatsiooni erinevatest maailma nurkadest ning võrgustiku heaks töötab 11 koordinaatorit.

EMA ajendiks säästva kaevandamise võrgustikuga liitumisel oli mure plaanitava Uus-Kiviõli ning teiste põlevkiviarenduste pärast, mis siiani on vaid põgusat tähelepanu saanud, ehkki kliimamuutuste valguses on tegemist tõeliselt alarmeeriva plaaniga.

EMA leiab, et põlevkivi kaevandamismahtude suurendamisega astutakse selge samm vales suunas. Sellised plaanid ei võta arvesse meie rahvusvahelisi kliimaeesmärke ega juba praegusel hetkel problemaatilist süsinikuheitme ja ohtlike jäätmete hulka, mida praegused põlevkivikaevandused tekitavad.

Kõnekaks näiteks meie riigi suhtumise kohta antud problemaatikasse on ka see, et praegusel hetkel ei tea Keskkonnaamet uue kaevandusega seotud arvestatavat süsinikuheidet ega muude tekitatavate jäätmete hulka, ometi pole tegu eriti uue plaaniga. Süsinikuheidet hakati välja arvutama alles peale EMA poolse teabenõude esitamist.

Uus-Kiviõli kaevandus mõjutaks metsi 4200 hektaril. Samuti hoogustaks see kliimamuutusi, mis omakorda tekitavad metsas täiendavat tule-, tuulemurru-, kahjurirüüste- ning muid ökoloogilisi ohuallikaid.

EMA loodab ühes rahvusvaheliste partneritega tõmmata lisatähelepanu ka Rail Balticu jaoks plaanitavatele kaevandustele ning faktile, et Riigimetsa Majandamise Keskuse teedevõrgustiku ehitusse kulub pool Eestis aastas kaevandatavast kruusast. Silma hoitakse peal ka arengutel fosforiidi kaevandamise vallas.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised