Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

14.10.2019: OHTULASED SOOVIVAD PIHU METSA LAGERAIEST SÄÄSTA


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data01/virt102860/domeenid/www.eestimetsaabiks.ee/htdocs/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Ohtu metsa säilimisest huvitatud külaelanikud teavitasid Lääne-Harju vallavalitsust ja Riigimetsa Majandamise Keskust (RMK) sellest, et ehkki RMK väidab olevat neid metsamajanduskavadesse kaasanud ja need ühiselt kooskõlastanud, tulevad valdavale osale külaelanikest lageraieplaanid uudisena.

TOETA PIHU METSA SÄILIMIST ALLKIRJAGA!

Septembri lõpus pöördus kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Lääne-Harju vallavalitsuse poole kaebusega, et RMK ei ole kaasanud kohalikku Ohtu kogukonda Pihu metsa majandamise kavadesse, rikkudes sellega muu hulgas ka säästliku metsamajandamise ehk FSC-sertifikaadi nõudeid.

Vallavanema Jaanus Saati vastuse järgi olevat aga RMK kohalikku kogukonda külaseltsi läbi nõuetekohaselt kaasanud, väites, et kokku on lepitud Pihu metsa majandamise iseloomus, täpsemalt raielankide suuruses, paiknemises ning majandamise ajalises kestvuses.

Ohtu külaelanike sõnul on aga vallavanema poolt viidatud „nõusolek“ kõigest väikese grupi juhatuse liikmete arvamus, mis ei ühti valdava osa elanike seisukohaga Pihu metsa majandamise küsimuses, kusjuures kitsa ringi poolt tagaselja langetatud otsuse tagajärjed võivad mõjutada terve küla elukeskkonda järgnevateks aastakümneteks ja veelgi kauemaks.

Möödunud nädalal alustasid Ohtu küla elanikud ka nii käsitsi kui interneti teel allkirjade kogumist petitsioonile, mille eesmärgiks on kaitsta Pihu metsa RMK poolt kavandatavate lageraiete eest.

Ohtu kogukond soovib petitsiooni ja sellele kogutud allkirjad nii RMK-le kui kohalikule omavalitsusele üle anda aasta lõpus riigimetsa majandajate poolt lubatud kaasamiskoosolekul. RMK nõusoleku korral on külaelanikel plaanis esitleda kõnealusel koosolekul ka presentatsiooni Ohtu metsa rekreatiivsete ja virgestuslike väärtuste kaitseks.

Samuti otsitakse lageraiekavadele alternatiivi metsakorraldusbüroolt tellitava püsimetsanduskava abil, millega antaks Pihu metsa majandamise õigused ja kohustused kohalikule kogukonnale. Eesmärgiks oleks majandada Pihu metsa loodussäästlikult ja kogukonna ühise panuse toel.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised