2.05.2019: EMA PÖÖRDUS RAIERAHU KÜSIMUSES ÕIGUSKANTSLERI POOLE

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) pöördus käesoleval nädalal õiguskantsler Ülle Madise poole seoses lindude hukkumisega kevadsuviste metsaraiete käigus ning puudustega lindude kaitseks ette nähtud õigusnormides või nende rakendamises asjakohaste asutuste poolt.

Ehkki Looduskaitseseadus (§ 55 lg 6-1) keelab looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlikku hävitamist ja pesitsevate lindude häirimist, väljastab Keskkonnaamet metsateatisi, mille alusel saab raietöid seaduslikult läbi viia ka lindude ja loomade pesitsusajal.

Kodanikuühendus palub õiguskantslerilt selgitusi, milliseid meetmeid peab riik tarvitusele võtma, et LKS § 55 lg 6-1 muutuks metsa majandamisel reaalselt rakendatavaks. Samuti soovitakse teada, kas olukord, kus Looduskaitseseaduse linnukaitselisi sätteid ei ole võimalik vastavate normide puudumise tõttu rakendada, on kooskõlas põhiseadusega.


Aprilli alguses tegi Eesti Metsa Abiks koos Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) ja loomade eestkoste organisatsiooniga Loomus Keskkonnaministeeriumile ettepaneku, et vastutava ministri kohase määrusega (Metsaseaduse §40 lg 10) piirataks loomade sigimisperioodil tehtavaid raieid, kaitsmaks loomi ja linde häirimise ning hukkumise eest. Pöördumisega on praeguseks liitunud Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ), Eesti Metsloomaühing (Estonian Wildlife Center), Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL), kliimaliikumine Climate Save Estonia (CSE), Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering (TÜLKR), Lohusalu Poolsaare Loodusselts, Rakendusökoloogia Keskus, Leedu metsakaitseühendus Gyvas Miškas ja USA teaduspõhiste poliitlahenduste mõttekoda Partnership for Policy Integrity (PFPI).

15. aprilliks kutsus Keskkonnaministeerium raierahu ette pannud organisatsioonid ning vastuhäält tõstnud Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Talupidajate Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tunniajalisele arutelule. Paraku polnud kohtumisel sisulist tulemust ja hetkel valitseb metsas endiselt olukord, kus raied lähevad otsesesse vastuollu Looduskaitseseadusega, mis pesitsevate lindude tahtlikku häirimist, nende pesade lõhkumist ja poegade hävitamist keelab.

Raierahu vajalikkusest loe lähemalt www.metsarahu.ee
Toetamaks üldist lindude- ja loomade sigimis- ja pesitsusaegset raierahu saab allkirjastada samasisulise pöördumise siin:
https://petitsioon.ee/metsarahu

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised