20.01.2020: ORNITOLOOGID SELGITAVAD, KUIDAS RMK KURGJAL KANAKULLI PESAMETSA KAHJUSTAS

Eesti Ornitoloogiaühingu 15. jaanuaril avaldatud pressiteatele “RMK kahjustas Kurgjal lageraiega kanakulli pesametsa” vastas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas, et see väide ei vasta tõele, sest kanakulli pesa asub eramaal. Siiski on RMK kahjustanud kanakulli pesapaika ja rikkunud FSC nõudeid.

RMK väitis oma veebilehel ja ETV saates “Esimene stuudio”, et nad ei tee raiet kanakulli pesapaigas, sest viidatud pesapaik asub eramaal, RMK aga majandab vaid riigimetsa. Kurgja kanakulli pesapuu asub tõesti eramaal ja seal RMK ei raiu, aga riiklikus keskkonnaregistris piiritletud pesitsuselupaik (pesamets) asub suures osas riigimaal. RMK raius riigimaal piiritletud elupaiga sees ja lageraielank asub pesast 75 meetri kaugusel.

RMK ütles, et raie teostamisel järgiti Keskkonnaameti seatud raie tingimusi ja soovitusi. Ent mainimata on jäetud, kas järgiti ka vastutustundliku metsamajandamise sertifikaadi FSC nõudeid, mille eest vastutab sertifikaadi omanikuna RMK. Kehtestatud FSC standardi indikaator 6.2.6 ütleb järgmist: “Raietöid ei tohi läbi viia haruldaste, ohustatud või hävimisohus lindude pesitsusajal ja -kohtades”. Eelmisel aastal tehtud liikide ohustatuse hindamise järgi on kanakull ohustatud liik (kategooria “ohualdis”) ja kuulub II kaitsekategooriasse (haruldane liik). RMK tegi lageraied kanakulli piiritletud pesitsuselupaiga sees 4,1 hektaril, rikkudes seega sertifikaadi nõudeid.

RMK on kanakulli elupaikades teinud lageraiet ka varem. Urissaare pesapaigas tehti lageraie pesapuust 15 m kaugusel, linnud hülgasid pesapaiga ja vähemalt 3 km raadiuses enam ei pesitse. Vaskräämas tegi RMK lageraie 35 m kaugusel kanakulli pesast, pärast seda jäi pesa asustamata ja uut ei ole seni leitud. Uue rikkumisena kavandab RMK lageraiet 2,24 hektaril kanakulli Tammiste elupaigas, pesast 60 m kaugusel.

Aastakümneid kanakulli seire ja uurimisega tegelenud Eesti parimate spetsialistide sõnul rikkus RMK Kurgjal lageraiet tehes FSC nõudeid ja eiras ekspertide antud soovitusi.

Jaga

Teised uudised