24.01.2018: RMK RIKKUMISED

 

FSC säästva metsamajandamise auditi tulemused, millele esitas omapoolsed kogutud tähelepanekud ka ühendus Eesti Metsa Abiks, on viimaks avalikkuse ette jõudnud.

Midagi rõõmustavat neist paraku ei selgu: Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevuses on täheldatud hulganisti eksimusi säästva metsamajandamise sertifikaadi reeglite vastu ning aega oma harjumuste revideerimiseks on riigimetsa majandajale antud poolteist kuud.

OÜ NEPConi korralise auditi tulemusel tuvastati 7 mittevastavust. Neist kahe suurema aluseks olid näited juhtudest, kus RMK on raietega kahjustanud või hävitanud vääriselupaiku (VEP), samuti maha raiunud mitme ohustatud ja kaitsealuse liigi elupaiku. Näiteks on RMK määranud lageraiesse vanu loodusmetsi, hävitanud kanakulli pesitsuspaikasid ning kahjustanud kuivenduse rekonstrueerimisel metsise mängualasid.

RMK-le on auditis tehtud kaks olulist parandamisnõuet, mille täitmata jätmisel ähvardab RMKd FSC sertifikaadi kehtivuse peatamine.

 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised