24.09.2018: EMA SOOVITAB RMK-L LOOBUDA LAGERAIEST ROOBUKA KÜLAS

Läinud nädala lõpul saatis kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) ja Saku vallale kirja, milles tõstatas kohalike inimeste soovi säilitada raudteejaama ja kohaliku aiandusühistu vahele jääva 1,9 hektari suuruse metsatuka. Kohalike jaoks leiab roheala kasutust müratõkke ja rekreaktsioonialana, samuti leiavad nad, et lageraie vähendaks nende kinnistute väärtust.

Kohalikud elanikud on eelnevalt ühendusse astunud nii valla, RMK kui Keskkonnaministeeriumiga, saamata ühestki asutusest rahuldavat vastust. Keskkonnaministeerium on kohalike sõnul selgitanud, et nad ei saa oma allasutuse tegevusse sekkuda. Ka vald leidvat, et neil pole õigust riigimetsa majandajate tegevusele ettekirjutusi teha.

Kodanikuühendus näeb kõnealust juhtumit järjekordse näitena puudulikust kaasamispoliitikast, kus kohalikel elanikel pole võimalik neile oluliste riigimetsatükkide majandamisviisis kaasa rääkida. Olukorra lahendamiseks on EMA alustanud kampaaniat „Lageraied ajalukku!“ (www.lageraie.ee), mille raames kogutakse allkirju riigimetsades lageraieid oluliselt piiravale rahvapetitsioonile: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/40bed752-854e-4cab-9cf0-e055480d4a45

Loe ja vaata lisaks:

Jaga

Teised uudised