28.08.2018: KOLMETEISTKÜMNE RIIGI ORGANISATSIOONID PROTESTIVAD IDA-VIRU JAAMADES PUIDU PÕLETAMISE VASTU

 

Sel nädalal anti Eesti, Iirimaa, Luksemburgi, Hollandi ja Prantsusmaa energiasektori eest vastutavatele ministritele ning ametnikele üle kahekümne viie keskkonnaorganisatsiooni poolt allkirjastatud avalik kiri. Pöördumises palutakse Eestit puidu masspõletamise plaaniga mitte edasi minna ja vannutatakse välisriike selliste arengute korral Eesti taastuvenergiastatistikat mitte ostma.

Allakirjutanud organisatsioonid leiavad, et taastuvenergiatoetuste maksmine pole puidu põletamise eest õigustatud, kuna puidu süsinikuheide võib olla fossiilkütustega samaväärne või isegi kõrgem. Kirjas tuuakse veel välja, et selline samm pikendaks vastuolulisel kombel ka põlevkivitööstuse eluiga, kuna taastuvenergiatoetused suurendaksid selle kasumit, ning selgitatakse põlevkivitööstuse negatiivset mõju nii keskkonnale, kliimale kui ka inimeste tervisele. Muu hulgas rõhutatakse, et Eesti metsanduspraktika on juba ilma puidu masspõletamiseta äärmiselt intensiivne.

Allakirjutanute hulgas on organisatsioone kolmeteistkümnest riigist, sealhulgas USAst, Ühendkuningriigist, Rootsist, Leedust, Saksamaalt, Austraaliast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Hollandist ja Venemaalt, lisaks veel rahvusvahelise haardega ühendusi nagu World Wildlife Fundi Euroopa osakond. Eesti organisatsioonidest kirjutasid kirjale alla Eestimaa Looduse Fond, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Loodusturismi Ühing ja Eesti Metsa Abiks.

Kirja sisuga saab tutvuda aadressil http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/wp-content/uploads/2018/08/Estonia-cofiring-Open-Letter.pdf

 

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised