6.03.2019: EMA TAUNIB METSANDUSE ARENGUKAVA PROTSESSI KALLUTATUST


Täna koguneb esimest korda Metsanduse arengukava 2030 juhtrühm, mille koosseisust Keskkonnaministeerium kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) välja jättis.

Viimasel kahel nädalal on EMA pidanud ministeeriumiga intensiivseid läbirääkimisi, selgitades ühenduse juhtrühma kaasamise vajadust. Nii näiteks läks 101’st kaardistatud probleemist, millega metsanduse protsessis edasi minnakse, EMA poolt sisse lausa 14 probleemi. Ka mitmed juhtrühma kutsutud, sealhulgas Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO), on väljendanud nördimust enam kui kaks aastat metsade kaitseks liikuva rahvaühenduse kaasamata jätmise pärast.

Samal ajal on juhtrühma valitud Euroopa suurima pelletiimpeeriumi Graanul Investi juht Raul Kirjanen kui Taastuvenergia Koja volinik. Ka Keskkonnaministeeriumi sel suvel ametisse nimetatud uut kantslerit Meelis Münti näevad kriitikud bioenergiafirmade ärihuvide eest seisjana. Samal ajal on Euroopa Kohtusse jõudnud kohtuasi, mille hagejad väidavad, et Euroopa Liidu uuendatud taastuvenergia direktiiv kätkeb endas metsade hävingut ja kasvuhoonegaaside heitmete tõusu, soodustades metsapuidu põletamist „taastuva” ja “süsinikuneutraalse” energiaallikana.


Eesti Metsa Abiks väljendab oma sügavat rahulolematust selle üle, et metsanduse arengukava 2030 protsess, mille eesmärgiks peab olema kogu rahvast puudutavale konfliktsele ühisteemale lahenduse leidmine, on Keskkonnaministeeriumi poolt muudetud ebademokraatlikuks pseudokaasamiseks. MAK 2030 juhtrühma sellise koosseisu eesmärgiks ei ole enam ilmsesti kõigi osapooltega läbi räägitud lahenduse leidmine, vaid avalikkusele demokraatliku protsessi mulje jätmine.

Sellise eksitamise ning puidutööstuse esindajate ülekaaluka enamusega MAK 2030 juhtkogus näitab Keskkonnaministeerium kodanikuühenduse hinnangul oma selget kallutatust konkreetsete huvirühmade suunas, mis oma läbipaistmatusega tekitab kahtlusi ning annab enam kui kaks aastat meie metsade kaitseks liikunud rahvaühenduse liikmetele selge sõnumi rahva kõrvale heitmisest lõpliku otsustusprotsessi juurest.


Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised