7.07.2017: EMA TEAVITAB RAIERAHU VAJADUSEST

5. juulil Viimsi vallas hekipuude langetamise tagajärjel massilise lindude hukkumise juhtum näitab, kuivõrd oluline on karmistada lindude pesitsusperioodil toimuvat raietegevust käsitlevat seadusandlust.

OÜ Verston Ehituse hoolimatu suhtumise tõttu said kuuseheki raietöödel surma kümned linnupojad ning purunes hulganisti pesasid ühes koorumata munadega. Vaatamata Viimsi valla kommunaalameti juhataja Alari Miki kinnitusele, et enne raietegevust kontrolliti linnupesade olemasolu hekis, pole võimalik, et niivõrd paljude linnupesade olemasolu jäi märkamata. Tegemist on nii ehitusfirma kui ka tellija hoolimatuse ja jõhkrusega.

Viimsis toimunu on vaid pinnapealne osa igapäevaselt teistel ehitusobjektidel ja Eesti metsades toimuvast, kus intensiivse raietegevuse käigus hukkub igal kevadsuvisel perioodil tuhandeid abituid linnu- ja loomapoegi. Erinevalt linnadest toimub raietegevus metsas vähemate inimeste nägemisulatuses, mistõttu jäävad need juhtumid üldsusel tähele panemata ning inimestel ei õnnestu erinevalt Viimsis toimunust linnupoegade kaitsesse sekkuda.

EMA soovib pöörata avalikkuse ja seadusandjate tähelepanu metsaseaduse muutmise olulisusele, kehtestamaks Eesti Ornitoloogiaühingu tungival soovitusel nelja kuu pikkuse raierahu nii riigi- kui erametsades ning seada vastavad piirangud ka asulates tehtavatele raietöödele.

Tänavu maikuus toetas Riigikogu keskkonnakomisjon metsaseaduse § 40 muutmise seaduse eelnõu, milles pakuti välja, et loomastiku kaitseks ei tehtaks nende sigimisperioodil metsades raiet ega teostataks metsa väljavedu ajavahemikus 15. aprillist 15. juunini. Kahjuks ei toetanud valitsus ega keskkonnaministeerium seda ettepanekut pärast Eesti Erametsaliidu ja Põllumajandus-Tööstuskoja pöördumist, milles erametsaomanikele kehtestatavaid piiranguid kritiseeriti.

Kevad ja suvi on looduses järelkasvu kindlustamise aeg. Kui sellel perioodil ei anta lindudele ja loomadele võimalust järglasi ilmale tuua ja rahus nende iseseisvumise eest hoolitseda, siis saame Eestis peagi tunda pöördumatut liigirikkuse hävimist. Ornitoloogid on meid selle eest hoiatanud, juhtides tähelepanu 60 000 linnupaari kadumisele aastas.

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks kutsub kõiki loodusest hoolivaid inimesi märkama ja reageerima olukordades, kus linnud ja loomad võivad raietegevuse tagajärjel viga saada või hukkuda. Juhul, kui ehitus- või metsatöölised ei reageeri tähelepanu suunamisele, tuleks teavitada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313. Ühtlasi soovitame jäädvustada hoolimatute inimeste tegevust pesitsusperioodil fotode või videona ning edastama vastavat informatsiooni ka meie ühendusele.

Tunnustame Viimsi elanikke ning Eesti Loomakaitseliitu, tänu kelle kiirele ja asjalikule tegutsemisele õnnestus mõningad linnud päästa! Loodame, et kohaliku võimu esindajad üle Eesti hakkavad lindude pesitsusperioodil raielubade väljastamisse tõsisemalt suhtuma ja teevad kõik, et Viimsis toimunu sarnased rikkumised ei korduks.

Loe lisaks:

Jaga

Teised uudised