8.09.2018: EMA ALUSTAB LAGERAIEKAMPAANIAT KLOOGA INFOTELGI AVAMISEGA

Täna hommikul avalikustas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) riigimetsades lageraiet oluliselt piirava petitsiooni, mida kõigil säästva metsanduse pooldajatel on võimalik allkirjastada rahvaalgatuse lehel ning mis on osa rahvusvahelisest kampaaniast „Lageraied ajalukku!“. Lisaks rahvapetitsioonile algab kampaania avamise raames püsimetsandust tutvustav infopäev Kloogal. Päev algab kell 10:00 loodusmatkaga lageraieohus männimetsades, millele järgneb infotelgi avamine kell 12:00.

Infotelk ja loodusmatk toimub Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hallatavates männimetsades, mida ähvardab käesoleval sügisel lageraie. Männikute majandamise vastu sellisel viisil on kohalikud elanikud kogunud ja RMK-le üle andnud 1000 allkirja, ent sellegipoolest plaanivad riigimetsa majandajad looduslikult alles keskikka jõudnud männikud lageraiuda.

EMA toetab kohalike püüdlusi ja tutvustab infotelgis ning telgi avamisele eelneval matkal lageraiele alternatiivseid metsamajandusvõtteid. Ühenduse hinnangul oleks Klooga metsa mõistlik majandada kogukondliku püsimetsana, võimaldades kohalike väiketööstuste arengut, aga säästes samas ka teisi metsa hüvesid – näiteks infotelgi avamispaigas ja mujal metsas tihedalt kasvavaid mustikaid.

Lisaks mustikatele on Klooga metsades tuvastatud haruldasi samblikke ning Tartu Ülikooli doktorandid Tiiu Kupper ja Anna-Grete Rebane tegelevad hetkel sealse loodus-õpperaja kavandamisega. Erilisi samblikke tutvustatakse ka EMA infotelgis ja loodusmatkal.

INFOPÄEVA „Kas mets püsib?“ PÄEVAKAVA

  • 10-12:00 kohalikku metsa tutvustav loodusmatk EMA koordinaatori Mati Sepa juhendamisel
  • 12-17:00 infotelk „Kas mets püsib?“ avatakse pikniku ja teega, avasõnad ütlevad EMA koordinaatorid Martin Luiga ja Linda-Mari Väli

Uuri lageraie negatiivsete mõjude kohta www.lageraie.ee

Anna oma allkiri Rahvaalgatuse lehel, et saaksime teha kollektiivse pöördumise Riigikogule, et riigimetsades lõppeks lageraie ja mindaks üle loodust väärtustavale püsimetsandusele

ALLKIRJASTA

Loe ja vaata lisaks:

Jaga

Teised uudised